10 fakta du antagligen inte visste om Aspergers syndrom

Aspergers syndrom har sedan erkännandet varit omtvistad, och ingen vet helt säkert vad som utlöser det. Det finns självklart teorier, men ingen som är mer självklar än den andra. Aspergers syndrom anses dock primärt ha genetisk och biologisk grund. Här följer tio fakta som du bör känna till om just Aspergers syndrom!


01Aspergers anses vara en form av autism, men skiljer sig i några viktiga punkter. Klassificeringen av autism uppstod inte förrän 1943 när Leo Kanner, doktor på Johns Hopkins University, studerade en grupp med elva barn och introducerade benämningen tidigt infantil autism. Samtidigt beskrev den österrikiska läkaren och forskaren Hans Asperger en annan form av autism som senare blev känd som Aspergers syndrom. Själv kallade Asperger emellertid störningen ”autistisk psykopati”.

02

Det globala erkännandet av Hans Aspergers arbete blev dock försenat på grund av andra världskriget. Inom psykodynamisk teori och praktik från Bruno Bettelheim till Birgitta Zenker betraktades autism som en typ av barnpsykos orsakad av tidiga trauman, vilket föranledde en psykoterapeutisk behandlingsfilosofi. I bland annat Frankrike lever dessa föreställningar i hög grad kvar och debatt och behandling är opåverkad av kunskapsutvecklingen i övriga världen. Psykodynamiken dominerar totalt och det har även utvecklats en behandlingsmodell kallad ”inpackning” där autistiska barn packas in i kalla våta filtar.

aspergerssyndrom2
03Hans Aspergers forskningsresultat blev inte kända för en bredare, icke-tyskspråkig krets förrän år 1981, då Lorna Wing publicerade en serie fallstudier som visade liknande symptom och som hon kallade ”Aspergers syndrom”. Wings skrifter publicerades och populariserades i stor omfattning. 1992 togs Aspergers syndrom med i den tionde upplagan av Världshälsoorganisationens diagnosmanual och International Classification of Diseases (ICD-10), vilket gjorde det till en distinkt diagnos. 1994 lades Aspergers syndrom till i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) och American Psychiatric Associations diagnostiska referensbok.

04

Även om diagnosen inte blev erkänd förrän ganska sent vet vi än idag inte vad som utlöser Aspergers. Aktuell forskning tyder på att det hör till tidiga utvecklingsmässiga förändringar i hjärnans struktur, som kan orsakas av ”onormal migrering av embryonala celler under fosterutvecklingen” under den tidiga barndomen , enligt NIH.

aspergerssyndrom3
05Det hör inte alls till ovanligheten att de med Aspergers syndrom har en ”ovanlig upptagenhet” i specifika ämnen. 

Nästa sida
PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar