10 fakta du antagligen inte visste om astronomi

Astronomi är vetenskapen om himlakropparna och universum. Den innefattar kosmologin, som försöker utveckla en helhetsbeskrivning av kosmos, det vill säga universum, och dess uppkomst, utveckling och storskaliga struktur. Vidare är astronomin ett av de absolut äldsta vetenskapsfälten och kan spåras ända tillbaka till de tidigaste kända civilisationerna. Det var dock först när teleskopet uppfanns i början av 1600-talet som ämnet utvecklades till en modern vetenskap. Trots sin ålder utvecklas astronomin idag snabbt och ny kunskap kommer fram i snabb takt. Nedan följer tio fakta som du bör känna till om just astronomin!

01Blev världsomfattande tack vare Alexander den store…
Merparten av vår moderna förståelse av astronomi är baserad på forskarnas arbete från staden Babylon för över 2 000 år sedan. Efter att ha erövrat staden, krävde Alexander den stora en översättning av de babyloniska astronomiska kunskaperna, vilket ledde till att kunskapen spred sig över hela världen.

02Valde astronomi av en slump…
Harlow Shapley
(på bilden nedanför), mannen som upptäckte var vår sol är i förhållande till vår galax, valde att studera ämnet astronomi som sin stora uppsats eftersom det var den första han såg i kurskatalogen.

03Katolska kyrkan – en av de mest generösa…
Långt från att hålla tillbaka vetenskapen, gav den romerska katolska kyrkan mer ekonomiskt stöd till studien av astronomi i över sex århundraden, från återhämtningen av det gamla lärandet under slutet av medeltiden till upplysningen än någon annan institution.

04

Påven har eget observatorium…
Vatikanstaten har sitt eget observatorium (se bild nedanför) för att bedriva vetenskapen om astronomi och dess lära.

05Etiopien modernast i Afrika…
Etiopiens första observatorium öppnade år 2014 och astronomer hoppas att rymdverksamheten kommer att starta en vetenskaplig kultur i Afrika, en region där för närvarande mycket lite astronomi lärs ut.

Fortsätt läsningen på nästa sida >>Nästa sida
PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar