10 fakta du antagligen inte visste om Coronaviruset

06Kan det orsaka en pandemi…?
En pandemi innebär att en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land. Varken SARS eller MERS klassificerades som pandemier, och varken forskare eller experter tror att Coronaviruset heller inte kommer att orsaka så stor spridning att de blir kallat för en pandemi. Detta är dock bara gissningar och spekulationer och bör inte betraktas som en fakta. [källa]

07

Ingenting jämfört med SARS och MERS…
Totalt har cirka 2,3% avlidit på grund av Coronaviruset. Det kan tyckas låta relativt högt i vissas öron, men det är egentligen ingenting jämfört med SARS och MERS. Dödligheten för SARS-drabbade var på 9% och för de MERS-drabbade var siffran på hela 32,9%. En vanlig vinterinfluensa har en dödlighet på cirka 1,3%. Det vill säga att Coronaviruset bara har en dödlighet på cirka en procentenhet mer än en vanlig influensa[källa]

08Män mer utsatta än kvinnor…
Trots att det i princip är lika många smittade män som kvinnor har dödligheten hittills varit högre hos män. Forskare tror att det beror på att kvinnor i regel har ett bättre immunförsvar än män. Nyligen publicerade det kinesiska centret för sjukdomskontroll och förebyggande (CDC) siffror som visar att dödsfallet bland män var 2,8%, jämfört med 1,7% för kvinnor. Siffrorna avser fall i Kina, där män också representerades i större antal. [källa]

09

Oro för mutationer, trots mysterier…
Djurvirus kan mutera eller kombinera med andra virus för att skapa nya stammar som kan överföras till människor. Forskare säger att det nya coronaviruset har sitt ursprung i fladdermöss som sedan överfördes till människor, möjligen via en mellanliggande djurart. Som ett djurvirus har Covid-19 troligen muterat när det hoppade från djur till människor. Men WHO-experter som åkte till Kina den här veckan sa att de inte hittade någon väsentlig förändring i virusets DNA. [källa]

Vilka är i riskzonen…?
Baserat på dagens dödsfall är de äldre i största riskzonen för att avlida av viruset. Likaså de som har andra åkommor, som till exempel diabetes eller lungsjukdomar. [källa]
Läs även

10 fakta du antagligen inte visste om cancer

Föregående sida
PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar