10 fakta du antagligen inte visste om demens

Demens (av latin de ’utan’ och mens ’sinne’) är ett syndrom (en samling symptom) som innefattar en organisk psykisk störning av högre intellektuella funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande, samt personlighetsförändringar och emotionella störningar utan medvetandesänkning. Demens innebär en kognitiv reduktion som är så allvarlig att det innebär en påtaglig eller invalidiserande oförmåga. En mildare kognitiv reduktion benämns lätt kognitiv störning. Enligt den globala samarbetsorganisationen Alzheimer’s Disease International, ADI, lever uppskattningsvis 46,8 miljoner människor år 2015 med någon form av demenssjukdom och samhällskostnaderna för detta är beräknade till 818 miljarder dollar. Inom tjugo år beräknas antalet drabbade ha fördubblats. Den största ökningen beräknas ske i låg- och medelinkomstländer. Än idag vet forskare inga sätt att stoppa utvecklingen av demens eller hur man ska kunna bota det, även om mycket forskning råder inom ämnet. Här är tio fakta som du åtminstone bör känna till om just demenssjukdom! 


01 Många ställer sig ofta frågande om det egentligen är någon skillnad på Alzheimers och demens. Men i själva verket är Alzheimers sjukdom en demenssjukdom. Det finns ett hundratal orsaker till demens, den vanligaste är Alzheimers sjukdom som står för mer än 60 procent av samtliga demensfall.

02

Även om det är vanligast att äldre drabbas, kan även yngre råka ut för demens. Idag finns det cirka 7 000 personer i Sverige som har drabbats av demens som är yngre än 65 år. Dock är de vanligast att de är i åldrarna 60 – 64 år, men det finns även fall för yngre drabbade målgrupper än så.

demens1
03Idag finns det ingen botande behandling mot demenssjukdomar. Det finns dock symptomlindrande mediciner för vissa demenssjukdomar. Dessutom finns det idag även mycket kunskap om hur man kan lindra olika symptom som ofta förekommer vid demenssjukdom.

04Du har säkert vid något tillfälle hört att det kan lindra eller vara förebyggande att regelbundet spela sudoku eller lösa korsord. Och ja, det finns ett ganska starkt vetenskapligt stöd för att regelbunden hjärngymnastik är av godo för att hålla nervcellerna igång.

demens2
05I dagens läge finns det inga tillförlitliga enkla tester och inte heller någon botande behandling för att se om du ligger i riskzonen för att drabbas av demens. Däremot rekommenderas det att du snarast möjligt uppsöker läkare om du oroar dig över symtom som du tidigare inte känner igen.

Nästa sida
PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar