10 fakta du antagligen inte visste om digerdöden

06Inte helt utrotat ännu…
Även om man kan tro att svarta döden är utrotad sedan hundratals år tillbaka, är uppenbarligen fallet inte så. Så sent som år 2012 rapporterades det senast om två fall av pesten – men inte i Europa, utan i Oregon och Colorado, USA.

07

Judarna blev beskyllda för pestepidemin…
Judar
har i alla tider blivit beskyllda för saker och ting (se bara andra världskriget som ett gott exempel), och likaså blev de beskyllda under pestepidemin, just för att de i regel klarade sig så bra från att bli smittade. Det har dock visat sig att judar var mindre utsatta på grund av deras isolering och bättre hygien

08Påven helgade floden Rhône för att göra plats åt döda kroppar…
Flera franska städer fick till slut ont om plats att begrava de döda, så påven Clemens VI fick helga hela floden Rhône, så att den kunde betraktas som helig mark och kropparna i sin tur kunde kastas ner i den.

09

Kom till Sverige via Norge…
Digerdöden kom till Norge på ett så kallat spökskepp, som blev strandat nära en stor hamn. Även om alla i besättningen hade dött hade råttorna överlevt och lyckades att sprida sjukdomen i hela landet och senare till både Sverige och Ryssland.

010Hälften av alla norrmän strök med…
Digerdöden dödade hälften av den norska befolkningen år 1349. På grund av detta kunde Norge inte upprätthålla ett kungarike och de var snart i en union med Sverige och Danmark istället.
Läs även

10 fakta du antagligen inte visste om Tjernobyl

Föregående sida
PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar