10 fakta du antagligen inte visste om DNA

Alla har vi det, deoxiribonukleinsyra (förkortat DNA), det kemiska ämnet som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus). DNA-molekylen finns i identiska kopior i varje cell i en organism. Dess huvudsakliga funktion är att långtidsförvara information som påverkar organismernas utveckling och funktion. DNA liknas ibland vid programkod eller ett recept, eftersom det innehåller de instruktioner som behövs för att konstruera cellernas komponenter, RNA och proteiner. Med detta sagt bjuder vi här på tio fakta som du bör känna till om just din DNA. 01) Forskare har räknat ut att DNA aldrig kan klonas om det är mer än två miljoner år gammalt. Detta utesluter alla möjligheter att någonsin kunna klona fram en dinosaurie i framtiden, eftersom de yngsta av dem levde för cirka 65 000 000 år sedan. Så nej, tyvärr, det blir inget Jurassic Park ens i framtiden.

02) Alla människor har en DNA-struktur som är 99,9% lika, och den sista 0,01% är tillräckligt mycket för att identifiera olika DNA-sekvenser (för att skilja från varandra vilket DNA som egentligen tillhör vem).

03) Omkring 8% av det mänskliga DNA:t består av gamla virus som förr i tiden användes för att infektera oss.

dna1

04) Om du har fått en benmärgstransplantation kan ditt blod har givarens DNA och din saliv- och ditt hår-DNA ditt eget. Detta har tidigare lett till att människor felaktigt har arresterats felaktigt på grund av DNA-bevis.

05) En människas DNA är till 50% likadant uppbyggd som en banans DNA. Det kan tyckas mycket, men i själva verket är det ganska lite.

06) I ett experiment som utfördes av forskare på den amerikanska skolan Harvard kunde de lagra över 700 terabyte data på ett enda gram av DNA.

07) Cirka två gram av ens DNA skulle tekniskt sett kunna lagra hela världens databaser.

dna2

08) Det finns en 18-åring som aldrig har åldrats (fysiskt eller mentalt) förbi ett barns nivå. Hennes genetiska information kan en dag vara grunden för ett genombrott om evigt liv.

09) Män har förlorat DNA-koden som en gång gjorde mänskliga penisar taggiga. Det kanske vi alla bör vara väldigt tacksamma för?

10) Den tyska polisen kunde aldrig få fast den skyldige efter en juvelstöld, trots klara bevis och videoövervakningsbilder. Anledningen? Den gripne hade samma genetiska information som sin enäggstvilling, bägge förnekade brottet och kunde sedan går fria.

BONUS) Om din DNA skulle vara ”utrullad” skulle den strecka sig ända till dvärgplaneten Pluto och tillbaka!

 

Läs även
hjarnanfokus
10 fakta du antagligen inte visste om hjärnan

 

PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar