Välj en sida

Avrättningar har alltid varit ett diskuterat och kontroversiellt ämne. Många fattigare länder där dödsstraff ännu är tillåtet förs oftast ingen statistik, vilket gör det omöjligt att säga totalt hur många som årligen avrättas på vår jord. Men utöver detta vet vi mycket annat pm dödsstraff, och vi har listat det viktigaste du behöver veta.

Hänt flera gånger om…

Studier och forskning har visat att cirka en25 fångar som döms till döden i USA egentligen är oskyldigt dömda.

En dyr process…

En rättegång med dödsstraff som dom beräknas ofta bli cirka 20 gånger dyrare än en rättegång där den dömda döms till livstid fängelse.

Lagligt i många stater…

Fram till december år 2014 har totalt 1 394 personer dömts och avrättats i USA sedan högsta domstolen återinförde dödsstraff i landet 1976.

Dags för USA att ta efter, kanske…?

Dödsstraff avskaffades i England efter att en man blivit felaktigt dömd till döden för mord på sin fru och dotter år 1950.

Hårda straff i Singapore

Droginnehav och människosmuggling är straffbart med döden i Singapore. Har du tänkt att röka på kanske du ska hålla dig inom Nederländernas gränser.