10 fakta du antagligen inte visste om Downs syndrom

Downs syndrom (Morbus Down på latin) är ett genetisk tillstånd där en person är född med en extra kopia av kromosom 21 – alternativt delar av den extra kromosomen. Detta leder till en utvecklingsstörning som kan variera från mycket lindrig till grav. Forskningen om Downs syndrom fortsätter hela tiden, man använder sig mycket av möss under forskningssammanhangen. Anledningen till att man använder sig av möss är att deras genuppsättning är mycket lik människans. Idag får man mycket hjälp jämfört med förr i tiden, och levnadskvalitén för de med Downs syndrom har blivit avsevärt bättre. Här är tio fakta som du kanske inte kände till om utvecklingsstörningen.01) Den exakta orsaken till den extra kromosom som utlöser Downs syndrom är än idag okänd.

02) 1983 var snittet på levnadsåldern för någon med Downs syndrom 25 år. Idag, 33 år senare, är det uppe i 60 år istället, vilket också gör att de med utvecklingsstörningen får ett mer kvalitativt liv.

03) Sannolikheten att föda ett barn med Downs syndrom ökar med moderns ålder, men trots detta är cirka 80% av barn med utvecklingsstörningen födda av kvinnor under 35 år, eftersom denna åldersgrupp föder oftast.

downsyndrom1

04) Även om beteende, mental förmåga och fysisk utveckling varierar från person till person, är det fortfarande många individer med utvecklingsskadan som växer upp för att arbeta vid vuxen ålder, leva ett självständigt liv och njuta av normala fritidsaktiviteter.

05) ”European Down Syndrome Association” har tagit initiativet till en ”World Down Syndrome Day”, som invigdes för första gången den 21 mars år 2006. Invigningen gick av stapeln med en stor fest i Brugge i Belgien. Ett sätt att uppmärksamma dagen är att bära olikfärgade eller udda strumpor.

06) Olyckligtvis nog föds cirka hälften av de med syndromet med någon form av hjärtfel. I många fall går det att operera och rädda upp, i vissa fall inte.

07) Cirka en på 1 000 bebisar som föds har Down syndrom i i-länder. I utvecklingsländer är siffran cirka en på 650 istället.

downsyndrom2

08) En av de mindre kända fakta är att moderns ägg är källan till den extra kromosom i 90% av fallen. I 4% av fallen är faderns spermier orsaken och i de resterande fallen inträffar fel under embryots utveckling.

09) Det går att upptäcka Down syndrom redan när fostret ligger i livmodern tack vare ny teknik. Det finns ett antal sätt att testa för syndromet under graviditeten. En del av dessa tester är ett screeningtest, som berättar om en kvinnas barn är i riskzonen för Downs syndrom eller inte. När det finns en hög risk för Downs syndrom, kan ett diagnostiskt test att utföras som kan bekräfta huruvida barnet har syndromet eller inte. Dessa tester omfattar tester för DNA-fragment från barnet i moderns blod, fostervattnet som omger barnet testas i livmodern och likaså utförs prover på moderkakan.

10) I genomsnitt har någon med Down syndrom ett IQ på cirka 50. Detta är som sagt bara ett genomsnitt, och självklart finns det de med högre IQ också!

 

Läs även
spadbarn
10 fakta du antagligen inte visste om spädbarn

 

PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar