10 fakta du antagligen inte visste om fästingar

06Tydliga tecken vid sjukdomssmitta…
De vanligast förekommande sjukdomarna här i Sverige är borreliosTBE och även tyfus efter fästingbett. Om man får en röd rodnad efter två dygns tid vid fästingbettet bör man omedelbart uppsöka läkare, eftersom fästingen med stor sannolikhet då är smittbärande. Observera dock att den röda rodnaden bara uppstår hos cirka 50-75% av människorna. Det behöver dock inte vara någon sjukdom, utan kan också vara en allergireaktion. [källa]

07

Kan även leda till köttallergi…
Det kanske låter långsökt, men ett fästingbett kan leda till en permanent köttallergi. Under början av 2000-talet ökade snabbt människor diagnostiserade med köttallergi, och studier visade senare att det berodde på fästingbett. Doktor Sheryl van Nunen som kom fram till sambandet skrev en publikation år 2007 om hur fästingbett kan programmera om vårt immunförsvar så att vi utvecklar köttallergi. [källa]

08Finns inget vaccin för människor…
Hittills har forskarna inte lyckats att ta fram några vaccin mot borrelia för människor – däremot finns ett för hundar. Eftersom vaccinet ännu är så pass färskt vet man dock inte exakt hur säkert det är, och trots att hunden är vaccinerad rekommenderas det att den äter tabletter mot fästingar. Det har dock funnits ett halvfungerande vaccin även för människor fram till år 1998. Vaccinet fungerade för cirka 80% av alla människor, men eftersom tillverkaren blev stämd av en person som uppvisade symptom av borrelia fick vaccinet dras tillbaka[källa]

09

Såhär tar du bort dem enklast…
Det säkraste sättet att ta bort en fästing på är inte – som många tror – att vrida bort den med en pincett. Ta istället pincetten, fäst den mot din hud och se till att få med hela fästingen när du drar – utan att vrida. Det är nämligen viktigt att hela din gäst försvinner från din kropp – eller någon annans. [källa]

Mjuka fästingtyper uppvisar annat beteende än de hårda…
De mjuka fästingarna har ett levnadssätt som mera liknar vägglössens. De gömmer sig på dagen och kommer fram nattetid för att suga blod. En känd mjuk fästingart är giftvägglusen från Miana (Argas persicus). I början på 1900-talet kunde den göra hela byar obeboeliga. Den förekommer i Iran och Egypten. Även i Europa förekommer en art, Argas reflexus, som påträffats i Italien, Frankrike och Tyskland, särskilt i duvslag. Ibland kan den till och med angripa människor. [källa]
Läs även

10 fakta du antagligen inte visste om spindlar

Föregående sida
PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar