10 fakta du antagligen inte visste om global uppvärmning

Vi går mot en varmare snittemperatur på vår planet, och mer eller mindre är alla forskare överens om att det beror på människans miljöutsläpp och den förbrukning av alla naturresurser som sker i en skrämmande fart. Det finns hundratals förslag på hur vi kan bromsa alternativt stoppa det hela, men mycket ska till för att något ska hända. Här är tio fakta om den globala uppvärmningen som sker, oavsett vad vi människor säger om det. 

01) Vår överkonsumtion av kött håller på att spåra ur totalt. Idag är metangasen från kreaturdjuren ett större problem än vad hela oljeindustrin är.

02) Forskare är så gott som överens om att en sjättedel av alla djur och växter vi känner till idag snart kommer att dö ut på grund av den globala uppvärmningen.

03) Den svenska forskaren Svante Arrhenius var den första att förutse effekten på planeten när vi människor konsumerar så mycket fossilt bränsle som vi gör. Svante uttryckte redan år 1896 att det hela kommer att leda till en global uppvärmning – och ja, där är vi idag, lite mer än bara hundra år senare.

globalupp1

04) Hela 37% av amerikanarna tror att global uppvärmning är struntprat. Å andra sidan skulle det förklara det stora stödet för presidentkandidaten Donald Trump.

05) Sedan 1870-talet har havsnivån stigit med i snitt 20 cm tack vare all is som smälter.

06) Den nuvarande nivån av koldioxid i atmosfären har aldrig någonsin varit så hög som den är idag.

07) Tack vare det ökande problemet med växthuseffekten på vår jord var 2010 det varmaste året vi upplevt under modern tid. Kan tyckas skönt för oss som bor i Sverige, men hundratusentals djurarter påverkas av klimatförändringarna.

globalupp2

08) Om den globala uppvärmningen fortsätter i samma takt som den gör idag, kommer åskväder och blixtnedslag att fördubblas till år 2100.

09) En del forskare vill introducera global uppvärmning på planeten Mars, för att människan någon gång ska kunna kolonisera planeten. Något gott ur det onda, kan tyckas.

10) En annan fördel som global uppvärmning har fört med sig, beroende på vilket perspektiv man ser det hela från, är att det en gång har löst en konflikt mellan två länder. Indien och Bangladesh hävdade båda att de ägde rätt till en ö, men i samband med den globala uppvärmningen försvann så småningom ön under havets yta, och länderna släppte frågan om äganderätt.

Bonus) Augusti år 2014 var globalt sett den varmaste augustimånaden vi haft under modern tid.

 

Läs även
atervinningfokus2
10 fakta du antagligen inte visste om återvinning

 

PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar