10 fakta du antagligen inte visste om klamydia

06Smittar inte bara vid samlag…
Könssjukdomen är inte bara överföringsbar via sex. Om du exempelvis skulle använda någon annans sexleksaker utan att tvätta dem noga innan – eller använda kondom – löper du lika stor risk. [källa]

07

Värst hos kvinnor…
Det kan vara svårt att märka symptomen, fler än hälften av alla klamydiasmittade har inga besvär. Inkubationstiden, tiden från att du har blivit smittad till dess sjukdomen bryter ut, är från några dygn upp till någon vecka. Klamydia kan leda till ökade flytningar, sveda och klåda i underlivet. Även när man urinerar kan sveda och klåda vara ett vanligt besvär. Kvinnor kan bland annat få blödningar.  [källa]

08Så pass allvarlig att det är kostnadsfritt…
Antalet insjuknade har ökat kraftigt i landet de senaste åren, framförallt är det tonåringar och unga vuxna som drabbas. Enligt smittskyddslagen är en person som misstänker klamydiasmitta skyldig att omedelbart söka läkarvård. All undersökning, vård och behandling som behövs är kostnadsfri. Patienten är skyldig att göra de undersökningar och ta de prover som behövs. Om smitta fastställs är patienten skyldig att genomgå behandling. [källa]

09

Förändring av genomet…
Under hösten 2006 upptäcktes en stam av klamydia som inte kunde påvisas med de flesta kommersiella diagnostiska system som användes i Sverige. Klamydiavarianten hade tappat (deleterat, muterat) den bit av sin arvsmassa som var mål för den DNA-baserade PCR-diagnostiken. Under hösten/vintern 2006/2007 utgjorde den cirka 30% av diagnostiserad klamydia i bara Halland, där den först hittades. Det innebär cirka 300-400 missade klamydiadiagnoser i Halland per år eller mer än 10 000 i hela landet [källa]

Därför görs klamydiatest vid graviditet…
Det finns faktiskt en anledning till att gynekologer är så noga med att kolla upp huruvida du är infekterad av klamydia eller inte vid graviditet. Sjukdomen kan nämligen drabba ditt ofödda barn ordentligt – med exempelvis permanenta ögon- och öroninfektioner, med en rad andra sjukdomar. [källa]
Läs även

10 fakta du antagligen inte visste om malaria

Föregående sida
PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar