10 fakta du antagligen inte visste om människans sinne

06Lära sig musikinstrument kan utveckla de mentala färdigheterna…
De flesta forskarna hävdar i dag att det inte finns några bevis på att spela klassisk musik till spädbarn ökar deras sinnen, som man trott i alla år tidigare. Men barn som däremot lär sig spela ett musikinstrument kan utveckla sina mentala färdigheter vidare än de som inte lär sig ett musikinstrument.

07

Stress vid tidigt skede försämrar våra sinnen…
Stress
vid tidig ålder påverkar sinnet negativt. Missbruk, försummelse och hård eller inkonsekvent disciplin i det tidiga livet ökar risken för depression och ångest samt fetma, diabetes, högt blodtryck och hjärtsjukdomar.

08Kan finnas över 30 sinnen, enligt forskare…
Howard Gardner utgick ifrån forskning om hur kreativitet tar sig uttryck hos olika individer vid sin beskrivning av de multipla intelligenserna: visuell, musikalisk, logisk/matematisk, lingvistisk, rörelse, naturalistisk (upptäckt senare än de övriga), kinestetisk, intrapersonell och interpersonell intelligens. Största delen av de här svarar mot bestämda sinnen och om Rudolf Steiners högre sinnen gällande språk, tänkande och ego tas med gäller detta faktiskt alla intelligenserna. Det är möjligt att andra sinnen (smak, lukt) likaså kan kopplas till skilda intelligenser, Gardner har sagt att hans sökande efter ytterligare intelligenser fortsätter. Sålunda tycks intelligens och sensorisk perception vara nära relaterade till varandra. Guy Murchie har tänkt sig att det kan finnas över 30 sinnen, varibland tidssinne och sinne för rädsla kan nämnas.

09

Tusentals tankar varje dag…
Majoriteten av forskare är ganska överens om att en människa har någonstans mellan 12 000 upp till hela 50 000 olika tankar varje dag, beroende på hur djup man är som tänkare. De flesta av de så kallade ”slumpmässiga dagliga tankarna” handlar om vår sociala miljö och oss själva.

Kan styra datormus med hjärnan…
En grupp forskare från Cal Tech och UCLA i USA har utvecklat ett sätt för epilepsipatienter, som har haft elektroder implanterade i sina hjärnor, att styra en datormus med sina sinnen.
Läs även

10 fakta du antagligen inte visste om hjärnan

Föregående sida
PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar