Välj en sida

Land efter land rustar upp sin militär, andra länder rustar ner. Vissa länder saknar försvar helt och hållet. Vad som är på det klara dock är att spänningen mellan USA och Ryssland inte har varit så dålig sedan kalla kriget. I många länder används kvinnor inom militära tjänster på grund av desperation och en möjlighet att kunna rekrytera fler. I andra länder erbjuds kvinnor en karriär och riktig tjänstgöring. Från land till land är det så individuellt, men här är i alla fall tio fakta som du bör känna till om kvinnor inom militären.

Hög andel kvinnor i Tjeckien…

Tjeckiens militära styrka består av hela 11% kvinnor. Dock tillhör majoriteten administrationen och andra kontorstjänster, trots att de får deltaga i samtliga sektioner som en manlig militärtjänsteman får.

Kvinnors utveckling i Frankrike…

I Frankrike har kvinnor fått göra militärtjänst sedan 1800-talet, dock bara inom vapenfria tjänster. Den kvinnliga skaran av utbildade kvinnliga militärer växte avsevärt under 1914, då kvinnor började att utbilda sig inom sjukvården för att ta hand om de skadade på krigsfronterna. 1939 fick kvinnor börja utbilda sig vid fronten och så sent som 1972 delar de samma status som männen. Frankrikes trupp består idag av cirka 15% kvinnor.

Turkiet var först med kvinnlig stridspilot…

Världens första kvinnliga stridspilot kommer från den turkiska armén, och oavsett om du är man eller kvinna i Turkiet delar du samma uppgifter och träning.

Pakistan i framkant för kvinnors militära rätt…

Det enda islamska landet där kvinnor kan verka inom högre grader i militären är landet Pakistan. Idag finns det cirka 4 000 beväpnade kvinnor inom Pakistans armé.

Grekland är inte riktigt där ännu…

I Grekland fick kvinnor tjänstgöra inom militären först efter andra världskriget, och än idag kan de inte uppnå samma höga status som en manlig militär kan.

10 fakta du antagligen inte visste om val

10 fakta du antagligen inte visste om val

Alla vet vi nog vad ett demokratiskt val är. Somliga har tur att få uppleva det som en självklarhet, medan andra mindre lyckligt lottade får kämpa och slåss för något som borde vara en självklarhet överallt. I skrivande stund är vi inne i slutskedet av det amerikanska...

10 fakta du antagligen inte visste om jordbruk

10 fakta du antagligen inte visste om jordbruk

Jordbruk är - som de flesta vet - människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att producera exempelvis djurfoder, livsmedel eller råvaror för energi- och industriändamål. Det hör inte till ovanligheten att jordbruk kombineras med...

10 fakta du antagligen inte visste om marknadsföring

10 fakta du antagligen inte visste om marknadsföring

Marknadsföring används för att få nuvarande och potentiella kunders intresse till sitt företag, evenemang, idrott eller andra motsvarigheter. Begreppet har sitt ursprung från den italienska ekonomen Giancarlo Pallavicini, redan år 1959. Rötterna från den italienska...