10 fakta du antagligen inte visste om Downs syndrom

Downs syndrom (Morbus Down på latin) är ett genetisk tillstånd där en person är född med en extra kopia av kromosom 21 – alternativt delar av den extra kromosomen. Detta leder till en utvecklingsstörning som kan variera från mycket lindrig till grav. Forskningen om Downs syndrom fortsätter hela tiden, man använder sig mycket av möss under forskningssammanhangen. Anledningen till att man använder sig av möss är att deras genuppsättning är mycket lik människans. Idag får man mycket hjälp jämfört med förr i tiden, och levnadskvalitén för de med Downs syndrom har blivit avsevärt bättre. Här…

Läs mer