10 fakta du antagligen inte visste om människohandel

Människohandel, i Sverige ofta kallat trafficking, kommer från och är definierat av FN som rekryteringen, transporteringen, överförandet, huseringen av eller mottagandet av vuxna människor genom användandet av hot, våld eller andra former av tvång, kidnappning, bedrägeri, lurendrejeri eller genom att missbruka en maktposition/sårbarhet eller genom att ge betalning eller andra förmåner för att uppnå att människor har kontroll över en annan person i syfte att exploatera dem. Främst handlar det om tvångsarbete inom prostitution, hushållsarbete eller fabriker. Människohandeln runtom i världen har i princip varit densamma under flertalet år, men…

Läs mer