10 fakta du antagligen inte visste om Tourettes syndrom

Tourettes syndrom är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som involverar upprepande ofrivilliga rörelser samt minst ett läte; dessa kallas tics. Vokala tics kan också vara hela ord eller meningar. Oftast kommer de första ticsen vid 5–10 års ålder, men de kan också debutera både tidigare och senare; debuten måste dock vara före 18 års ålder för att diagnosen Tourettes syndrom skall kunna ställas. I Sverige brukar Tourettes syndrom räknas som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Här är tio fakta om funktionshindret som du med största sannolikhet dock inte visste!01) Ungefär ett barn per hundra födda utvecklar Tourette syndrom. Det är ungefär samma mängd som utvecklar autism.

02) Många associerar Tourettes syndrom med ett slumpvis och notoriskt svärande i form av könsord och dylikt, men i själva verket är det bara cirka 10% som svär och säger fula ord okontrollerat.

03) Tourettes syndrom är faktiskt en ärftlig neurologisk sjukdom, och är döpt efter Gilles De La Tourette (se bild nedanför).

tourettesyndrom1

04) Cirka 79% av alla med Tourettes syndrom bär på mer än just denna diagnos – exempelvis  ADD, ADHD, OCD, ångest eller dysgrafi – bara för att nämna ett par.

05) Det finns två olika typer av tics när man har Tourettes syndrom; motorisk eller vokal. Den motoriska styr rörelser okontrollerat medan den sistnämnda styr ditt vokala.

06) Diagnosen brukar vanligtvis visa sig i åldrarna 5-10 år, och oftast brukar det vara de motoriska ticsen som uppenbarar sig först.

07) Oftast brukar det hela visa sig som mest under stress och upprymdhet, medan under avslappnande miljöer och tillfälligheter kan det vara svårt att ens upptäcka.

tourettesyndrom2

08) Tourettes syndrom är cirka tre till fyra gånger vanligare hos män än vad det är hos kvinnor.

09) Än så länge finns det inget botemedel för Tourettes syndrom, och det finns heller inget läkemedel som avhjälper diagnosen.

10) Tourettes syndrom påverkar inte en människas intelligens på något sätt. Snarare har de som har diagnostiserats med syndromet i de vanligaste fallen en bra eller ibland bättre IQ än andra.

 

Läs även
downsyndromfokus
10 fakta du antagligen inte visste om Downs syndrom

 

PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar