90% hade gjort abort…

Nio av tio tillfrågade kvinnor hade valt abort om de fick reda på att barnet de bär på hade Downs syndrom. Idag finns det tester man kan utföra under graviditeten för att kolla upp det.

Afroamerikaner största grupp…

Aborter dödar årligen fler afroamerikanska foster än de sju övriga största dödsorsakerna tillsammans. Detta gäller då bara i USA.

Hårdare för muslimer…

Islam tillåter bara abort om graviditeten är en fara för den havande eller om kvinnan i fråga har blivit gravid genom en våldtäkt. Aborten måste dock ske innan fostret hunnit bli fyra månader gammalt.

Sinatras mamma drev abortklinik…

Frank Sinatras (på bilden nedanför) mamma drev en illegal abortklinik i sitt eget hem när han var ung. Sinatra har bland annat pratat helt öppet om det i efterhand i intervjuer.

Datorbugg skapade kaos

År 2000 i Belgien blev 154 gravida kvinnor felinformerade om ett testresultat att deras barn skulle ha Downs syndrom. Detta tack vare en datorbugg och två kvinnor hann att utföra en abort innan alla hade informerats om buggen. Tragiskt.

Kryphål i lagen…

1990 beslöt den belgiska regeringen att för en enda dag plocka bort kungen ur sin tjänst. Detta för att man skulle kunna genomföra en lag om tillåten abort. Inte nog med detta, en katolik – som är kända för sin vägran till aborter – skrev också under lagen som gjorde det hela fullt möjligt.

Läs även…

10 fakta du antagligen inte visste om valuta

10 fakta du antagligen inte visste om valuta

Ordet valuta kommer ursprungligen från latinets valeo eller valere, här i betydelsen "gälla" eller "vara värd", och är ett betalningsmedel för ett eller flera länder. ISO 4217 är den standard, fastställd av ISO, som beskriver de trebokstavskoder, valutakoder, som...

10 fakta du antagligen inte visste om Bruce Willis

10 fakta du antagligen inte visste om Bruce Willis

Bruce Willis är en före detta amerikansk skådespelare och sångare som föddes på en militärbas i Tyskland den 19 mars 1955 (dåvarande Västtyskland). Han växte upp i New Jersey men flyttade senare till New York för att fullfölja sin dröm som skådespelare. Där arbetade...

10 övergivna platser som mänskligheten helt glömt bort

10 övergivna platser som mänskligheten helt glömt bort

Övergivna platser kan vara både spännande och lite kusligt. Och vi människor har alltid haft en tendens att överge vår fasta punkt för att nå en bättre eller tryggare punkt, vilket har lett till att många städer och ställen har blivit helt övergivna - och i flera fall...