Adoption är en överenskommelse att en eller två personer adopterar en tredje person med innebörden att den tredje personen blir att betrakta som barn till den eller de som adopterar. Inom kultur- och socialantropologin har begreppet en vidare mening och kan gälla grupper av individer eller till och med klaner eller stammar. Här är tio fakta som du med stor sannolikhet inte kände till om just adoption!

Flera års väntan på fosterhemmet…

Mer än 60% av de barn som blir adopterade från fosterhem tillbringar två till fem år i systemet innan de slutligen adopteras av en familj. Nästan 20% tillbringar fem eller fler år i fosterhemmet innan de antas och några blir dessvärre aldrig adopterade över huvud taget.

Svårt att få tillgång till journaler…

Par som adopterar internationellt har med stor sannolikhet inte tillgång till barnets journal, såsom anamnes eller eventuell prenatal exponering för droger eller alkohol. I de länder där man adopterar inhemskt är det dock mer vanligt att man blir försedd med en mer detaljerad journal och social historia, men långt ifrån alltid.

Kina upprättade nya hårdare regler för tio år sedan…

I maj månad år 2007 inrättade Kina nya regler för utländska adoptioner. Reglerna omfattar att en ensamstående kvinna kan adoptera ett barn, men bara ett barn som har särskilda behov, och den ensamstående kvinnan måste skriva ett intyg på att hon inte är homosexuell. Kina förbjuder även adoptioner till utlänningar som lider av sjuklig fetma, ansiktsmissbildningar, de som har tagit antidepressiv medicin för allvarliga psykiska störningar under de senaste två åren, blinda, schizofreni eller en terminal sjukdom. Adopterar man som par måste man ha varit gifta i minst två år. Om ena partnern är skild måste man vänta fem år efter det andra bröllopet har ägt rum innan man får adoptera. Ekonomiskt måste man också ha en årlig inkomst på motsvarande 10 000 dollar per familjemedlem och tillgångar på minst 80 000 dollar.

Miljontals barn är i behov av adoption…

Det finns fler hemlösa barn världen över – varav många bor på barnhem eller under extremt dåliga förhållanden – än vad det finns invånare i Storbritannien och Frankrike tillsammans.

Högklackat var till för män…

Flera länder vägrar att adoptera barn till USA, som till exempel NepalGuatemala och Vietnam. Vägran beror på de höga siffrorna av korruption och kidnappningar i USA, vilket oroar länderna.