Det är inte helt riskfritt att sluta dricka…

När du är beroende av alkohol och prompt slutar att dricka, kommer vissa nervceller att bli så upprörda och förvirrade att du kan utveckla ett tillstånd som kallas delirium tremens, som i sin svåraste form kan leda till okontrollerbara anfall. Delirium tremens är en medicinsk nödsituation och kräver sjukhusvistelse. [källa]

För att sätta perspektiv på hur utbrett samhällsproblemet är…

Alkoholism och alkoholmissbruk är utan tvekan den vanligaste beroendeformen i världen som skapar flest problem i våra samhällen. Enligt en undersökning från 2019 i USA led hela 14,5 miljoner amerikanare av alkoholism eller alkoholmissbruk från 12 år och uppåt. Detta är alltså flera miljoner fler människor än hela den svenska befolkningen. Vad som kanske är mest skrämmande är dock att endast 7,2% av dessa 14,5 miljoner människor har fått någon form av hjälp från myndigheterna. [källa]

Symptom…

Betydelsen av begreppet alkoholism karakteriseras av ökande psykiska, fysiska och sociala problem. De flesta så kallade alkoholister är socialt förankrade, det vill säga har ett socialt nätverk och ett arbete. Oavsett blir intag av alkohol alltmer överskuggande om inte processen hejdas i tid. Detta leder till att personens sociala situation kompliceras, frånvaron från arbetet ökar och sjukvårdsbehovet växer; på längre sikt hotas personer med överkonsumtion av alkohol av en förtidig död. [källa]

Sjukdomsbegreppet…

Enligt den medicinska vetenskapen är beroende och missbruk sjukdomar med diagnosklassificering, dock ej riskbruk vilket betraktas som en livsstilsfaktor. Noterbart är även att diagnoserna beroende och missbruk avser symptom under en 12-månadersperiod, vilket medför att den allmänt vedertagna uppfattningen ”en gång sjuk- alltid sjuk” rörande substansrelaterade tillstånd ibland ifrågasätts. [källa]

Enligt den medicinska vetenskapen är beroende och missbruk sjukdomar med diagnosklassificering, dock ej riskbruk vilket betraktas som en livsstilsfaktor. Noterbart är även att diagnoserna beroende och missbruk avser symptom under en 12-månadersperiod, vilket medför att den allmänt vedertagna uppfattningen "en gång sjuk- alltid sjuk" rörande substansrelaterade tillstånd ibland ifrågasätts.

Frimärke mot alkoholism blev en totalflopp i staterna

1981 gav det amerikanska postverket ut ett anti-alkoholism-frimärke, som sa ”Alcoholism: You can beat it!”. Även om det var välmenande, så blev det en stor flopp, främst för att det kunde se ut som att avsändaren skickade ett specifikt meddelande till mottagaren. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om TikTok

10 fakta du antagligen inte visste om TikTok

TikTok, även känt som Douyin (kinesiska: 抖音; pinyin: Dǒuyīn; ordagrant: "vibrato") i Kina, är en sociala medier-app för skapande och delning av videor och livesändningar. Appen släpptes i september 2016 av Bytebance, och är nu en ledande plattform för korta videor....

10 fakta du antagligen inte visste om kärnvapen

10 fakta du antagligen inte visste om kärnvapen

Kärnvapen är en typ av vapen vars sprängladdning får sin energi från fission, eller från olika kombinationer av fission och fusion, av atomkärnor. Detta till skillnad mot konventionella vapen, vars sprängladdningar får sin energi från kemiska processer. Att som land...

10 fakta du antagligen inte visste om hemlöshet

10 fakta du antagligen inte visste om hemlöshet

Hemlöshet är en situation som uppstår när en person saknar fast bostad i en kultur där rådande norm är att man har sådan (till skillnad från nomadiska kulturer). Definitionen av hemlöshet varierar från land till land. I Sverige har vi - tack och lov - en väldigt låg...