Välj en sida

Så är könsfördelningen på ett ungefär…

Internationellt sett är cirka 67% av kamratskapet bestående av män, medan kvinnor står för 33%. Självklart varierar det lite från land till land, men de generella siffrorna ligger ungefär där. [källa]

Så många får återfall igen…

Cirka 31% av medlemmarna klarar inte att vara nyktra i mer än ett år. 24% brukar klara mellan 1 – 5 år innan de faller tillbaka i ett eller flera återfall. Cirka 12% klarar mellan 5 – 12 år innan de får återfall medan hela 33% klarar sig i mer än 20 år av nykterhet, alternativt hela livet ut! [källa]

AA-grundare rena rama #MeToo-mardrömmen…

Även om det är orättvist att hålla någon som levde under första halvan av föregående århundrade till moderna standarder, hade AA-grundaren Bill Wilson allvarliga problem med kvinnor. Bland annat har han i sin bok erkänt att han stal pengar från sin frus handväska under sin alkoholism. Även om det är förstående då alkoholism är en sjukdom, så har han också erkänt att enda anledningen till att han inte var otrogen mer än han var berodde på hans impotens på grund av alkoholen. Men det där är heller ingenting mot Wilsons skriverier och beteende i nykterhet som har höjt ögonbrynen om hans till synes besatthet av sex och hans tvivelaktiga syn på kvinnor i allmänhet. Men det mest fördömande beviset är Helen Wynn. Enligt biografin av Susan Cheever var Wynn Bills älskarinna under en lång period. Han skrev till och med in henne i sitt testamente[källa]

Väldigt få ångrar sin alkoholism, då den lett till något positivt…

Ett betydande antal AA-medlemmar ansåg sig redan som ”skadat gods” innan de blev problemdrickare. Masskonsumtion av alkohol är känt för att hjälpa för stunden, tills det istället blir en helt egen fråga. Alkoholism går ofta mycket djupare än alkoholen i sig. Många har djupt rotade karaktärsproblem, som exempelvis kort temperament, rädsla, ångest, isolering, social ångest med mera, som så småningom måste åtgärdas med eller utan alkohol. Detta gav upphov till ett populärt AA-ordspråk: ”Drick bort dina bekymmer”. [källa]

Ville ha whisky på dödsbädden

Bill Wilson, grundaren av ”Anonyma Alkoholister” bad om whisky på sin dödsbädd, men sjuksköterskan vägrade att ge honom det. Med andra ord fick han dö törstig. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om heroin

10 fakta du antagligen inte visste om heroin

Heroin eller diacetylmorfin är ett narkotikaklassat preparat som kemiskt är besläktat med, och utvinns av, morfin. Till skillnad från morfin har heroin en högre fettlöslighet, vilket gör att heroinmolekylen (diacetylmorfin) snabbare passerar blod-hjärnbarriären och...