Har den högsta dödligheten bland psykiska sjukdomar…

Anorexia nervosa har den högsta dödligheten av någon psykisk sjukdom, även om den också enbart kan yttra sig som en fysisk sjukdom i flera fall. Mellan 5% och 20% av människor som lider av sjukdomen avlider tragiskt nog så småningom av den. [källa]

Organisation förespråkar för att anorexi är ett livsstilsval snarare än en sjukdom…

Det finns en organisation som heter ”Pro-ana”, som tror och förespråkar för att anorexi är ett livsstilsval istället för en sjukdom. Detta är dock inte någon enhetlig eller på något sätt organiserad rörelse. De som identifierar sig med fenomenet spänner från personer som vill skapa ett forum för anorektiker, till personer som öppet förespråkar anorexi som ett positivt ideal. Subkulturen ”Pro-ana” är främst internetbaserad. [källa]

Lanugo kan utvecklas i extrema fall…

I vissa extrema fall av anorexi kan man vara täckt av lanugo – ett tunnare och finare kroppshår – som växer på grund av att kroppen kompenserar för bristfett och muskler för att reglera värmen. [källa]

Det finns även en motsats till anorexia nervosa…

Det finns en motsats till sjukdomen, så kallad ”omvänd anorexi”, med den korrekta medicinska termen är Muskeldysmorfi – i vissa sammanhang mer känt som bigorexia. Detta är vanligast hos män med redan muskulösa kroppar, men ändå känner att de inte är tillräckligt stora och vältränade. Sjukdomen brukar i regel leda till ett beroende av träning och är väldigt svårdiagnostiserat. [källa]

Det finns även en motsats till anorexia nervosa - bigorexia, med den medicinska termen muskeldysmorfi. Sjukdomen drabbar oftast män och brukar i regel leda till ett beroende av träning.

Termmyntaren William Gull blev mördad av Jack Uppskäraren

Mannen som myntade termen anorexia nervosa – William Gull – kopplades till de oupplösta Whitechapel-morden som skedde år 1888 – av seriemördaren Jack Uppskäraren (Jack the Ripper). [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om demens

10 fakta du antagligen inte visste om demens

Demens (av latin de 'utan' och mens 'sinne') är ett syndrom (en samling symptom) som innefattar en organisk psykisk störning av högre intellektuella funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande, samt personlighetsförändringar och emotionella störningar utan...