Välj en sida

Den kanske mest logiska teorin…

Naturvetare har gett många olika teorier på vad som kan vara en naturlig anledning till försvinnandet av både fartyg och flygplan genom årens gång. Den mest omtalade är att Golfströmmen har något med saken att göra, då det är en havsström som fungerar som en flod i en ocean. Strömmen är väldigt stark och kan lätt stryka med ett litet plan eller en båt med eventuella motorproblem. En annan teori, som vetenskapsmannen John Hutchison står bakom, handlar om att det skulle vara någon form av ”elektronisk dimma”, som slår ut allt det elektroniska i fartygen eller farkosterna. Flera experiment har gjorts, som påvisar att den så kallade dimman faktiskt existerar i området.

Eller kan det vara Atlantis som spökar…?

Men teorierna tar inte slut där. Forskaren Scott Stones hävdade så sent som år 2005 att det är den försvunna ön Atlantis som ligger på havsbottnen och ansvarar för alla katastrofer och allt försvinnande. Scott Stones är dock inte den första att nämna denna teori. 

Mystiska händelser så sent som år 2015…

Så sent som år 2015 lämnade lastfartyget SS El Faro Florida för sin resa till Puerto Rico. Fartyget försvann spårlöst på vägen, men hittades på botten av Bermudatriangeln några veckor senare. Vad som dock aldrig kunde hittas var passagerarna ombord på fartyget. Den enda logiska förklaringen som har kunnat ges är att besättningen strök med i stormen som tros ha fått skeppet till att sjunka.

Kan vara fullkomligt normalt…

Larry Kusche, mannen bakom boken ”The Bermuda Triangle Mystery – Solved”, hävdar dock att alla teorier bara är trams. Enligt honom har alla katastrofer varit fullkomligt normala och skett under hårda väderförhållandenDagligen går där många flygplan och båtar genom området, utan att någon olycka sker, och Kusche menar att allt om Bermudatriangeln bara är en enda stor myt.

Larry Kusche, mannen bakom boken ”The Bermuda Triangle Mystery – Solved”, hävdar dock att alla teorier bara är trams. Enligt honom har alla katastrofer varit fullkomligt normala och skett under hårda väderförhållanden.

Området är inte överrepresenterat bland olyckor…

Insamlade data indikerar att en stor del av dessa incidenter antingen rapporterats felaktigt eller att deras betydelse överdrivits av olika författare inom området. Flertalet officiella myndigheter hävdar att antalet incidenter och omständigheterna kring dessa liknar de förhållanden som råder i vilken del av havet som helst, och statistik visar att världens farligaste områden för sjöfart inte inkluderar Bermudatriangeln.

10 fakta du antagligen inte visste om Argentina

10 fakta du antagligen inte visste om Argentina

Argentina är det näst största landet i Sydamerika bildat som en federation av 23 provinser och en självständig stad vid namn Buenos Aires. Precis som Brasilien har Argentina främst gjort sig ett namn på kartan tack vare sina utomordentliga fotbollskunskaper - men...

10 fakta du antagligen inte visste om vinter

10 fakta du antagligen inte visste om vinter

Vinter är den kallaste av de fyra årstiderna i områden med subtropiskt, tempererat klimat, subarktiskt klimat samt polarklimat. I tropiskt klimat kan begreppet ibland användas istället för "regnperiod". Här i vårt avlånga land i nord är vintern på många ställen som...

10 fakta du antagligen inte visste om Lettland

10 fakta du antagligen inte visste om Lettland

Lettland, officiellt Republiken Lettland, är en republik i Baltikum i Nordeuropa som i väst gränsar till Östersjön, i norr till Estland, i öster till Ryssland och i söder till Litauen och Vitryssland. Under lång tid styrdes Lettland i likhet med Estland och Litauen av...