Välj en sida

I åtminstone över 3 600 år har människan känt till cancern…

Den tidigaste beskrivningen av cancer hittades i Edwin Smith Papyrus anor från 1 600 f.Kr. Den beskriver vad som verkar vara bröstcancer. Bröstcancer behandlades då med ett verktyg som kallas en ”eldborr”, dock utan framgångar. författaren, Papyrus, avslutade sin text med: ”Det finns ingen behandling för detta”.

Gingivit kan leda till cancer…

Dålig tandhygien kan orsaka gingivit, en inflammation i tandköttet med blödande tandkött, vilket kan uppstå på grund av plack. Med tiden kan höga nivåer av inflammation i kroppen öka en persons risk att utveckla cancer. Gingivit påverkar cirka 40-85% av alla vuxna och barn, så se till att sköta om dina tänder noga!

Gravid som äldre kan skapa större risk för bröstcancer…

Kvinnor som inte har några barn eller som har sin första graviditet efter de har fyllt 30 år har en något högre risk att utveckla bröstcancer än de som blir gravida medan de yngre. Amning har också visat sig minska risken för bröstcancer något. Likaså är män som aldrig gifter sig eller lever i ett förhållande 35% mer benägna att utveckla cancer än de som lever med en partner.

HeLa-celler fick sitt namn efter Henrietta Lacks…

Henreitta Lacks dog av livmoderhalscancer år 1951, men inte förrän forskare vid Johns Hopkins sjukhus tog prover av hennes tumör. Proverna var mycket lyckade utförda och nu har hennes celler (som nu kallas HeLa-celler) använts i flera banbrytande experiment, bland annat poliovaccin och kloning. Däremot har berättelsen inte varit helt utan kontroverser eftersom varken hon eller hennes familj gav tillstånd för hennes celler att skördas, och hennes familj har heller aldrig gynnats ekonomiskt.

Man hade kunnat dämpa cancern bättre än vad man gör idag…

Läkemedelsföretag som marknadsför framgångsrika cancerläkemedel är några av de största företagen i världen idag. Även om det för närvarande råder brist på cancerläkemedel, är det endast cirka 10% som råder brist på grund av råvaror. De flesta brister beror på företags beslut att skära ned på produktionen på grund av pengar eller kvalitetsproblem.

10 fakta du antagligen inte visste om epilepsi

10 fakta du antagligen inte visste om epilepsi

Epilepsi - från latinska "epilepsia" - är en samlingsgrupp med diagnoser av störningar i hjärnan, som ger återkommande epileptiska anfall. Anfallen kan bestå av medvetandepåverkan, ryckningar i armar och ben eller andra neurologiska symptom och orsakas av övergående...

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

Reumatism är ett tillstånd i lederna och bindväven som är förknippat med smärta och funktionsnedsättning. Med tiden har forskning delat upp reumatism i cirka 200 olika sjukdomar. I början av 1900-talet visade sig reumatisk feber bero på bakterier (Hemolytiska...