Välj en sida

Spastiska, dyskinetiska och ataktiska…

Orsaken hos de spastiska formerna är för det mesta blödning eller propp i hjärnan i slutet av graviditeten eller hos för tidigt födda barn i första levnadsveckan. De dyskinetiska formerna orsakas av till exempel långvariga syrebristtillstånd runt förlossningen och vid de ataktiska formerna är anledningarna än i dag delvis okända.

Ingen ovanlighet att den drabbade uppvisar fler än ett symptom…

Av de som lider av CP är cirka 75% drabbade av spastisk CP, ca 12% av dyskinetisk CP och resterande 13% är drabbade av ataktisk CP. Det hör heller inte till ovanligheten att drabbade uppvisar mer än ett symptom.

Kan vara svårt att upptäcka…

Att se om barnet har cerebral pares är inte så lätt, men de första månaderna är oftast en tyst period. Det första tecknet är att personen kommer efter i den motoriska utvecklingen, att muskelspänningen inte är som den ska. Det märks på vissa genom att de har problem med både sömnen och maten.

Kan dö utan direkt orsak…

De flesta människor som har CP lever lika länge som människor utan den, det finns dock en stor överdödlighet. Barn med CP-skada klarar inte lika lätt av sjukdomar som till exempel lunginflammation som en normalt utvecklad människa gör. De som är svårt drabbade kan också dö utan en egentlig orsak.

Ofta problem med hjärta och andning…

Ofta är flera av de överordnade funktionerna utslagna, eller så har de skador på det som styr många av kroppens viktiga funktioner och de har ofta problem med hjärtat och andningen. Ryggmärgen och hjärnan utgör det centrala nervsystemet.

10 fakta du antagligen inte visste om amning

10 fakta du antagligen inte visste om amning

Amning är naturens sätt att förse ett spädbarn med mat genom att låta det suga på moderns bröst, även kallat att ”ge di” eller att ”ge bröstet”. Idag är det ett ganska hett diskuterat ämne, då många kvinnor känner att de inte kan amma var de vill när deras barn är...