Välj en sida

Världens minsta delfin…

Delfinen Mauis (Cephalorhynchus hectori maui) är världens minsta delfinart. Den ingår i släktet Cephalorhynchus och förekommer vid västra sidan av Nordön i Nya Zeeland. Idag finns det bara cirka 55 delfiner kvar av arten som inte blir längre än cirka 170 centimeter.

Hjälper människan att fånga in fisk…

Laguna, Brasilien, har delfiner hjälpt lokala fiskmän att fånga in fisk i sina fisknät sedan åtminstone 1847.

Torde sig vara bra militära redskap – men icke…

USA är inte det enda landet som har använt delfiner i sin militär. Även dåvarande Sovjetunionen tränade upp delfiner att sätta fast minor på fientliga ubåtar. Ibland släpptes även delfinerna ut från flygplan för att nå sin punkt snabbare.

Andra halvan håller vakt…

Delfiner andas inte per automatik som vi människor gör, utan endast halva deras hjärna sover åt gången.

”Flipper” begick självmord

Delfinen som spelade Flipper i den populära klassikern med samma namn begick självmord genom att sluta andas. Som tidigare nämnt andas inte delfiner per automatik som vi människor gör.

10 fakta du antagligen inte visste om fladdermöss

10 fakta du antagligen inte visste om fladdermöss

Fladdermöss (Chiroptera på latin) är efter gnagare den näst artrikaste däggdjursgruppen på jorden, med mer än 1 000 arter, vilka alla kan flyga. Deras flykt påminner om fåglarnas, men är ur evolutionssynpunkt utvecklad konvergent, alltså helt på egen hand. Arterna i...

10 fakta du antagligen inte visste om kängurus

10 fakta du antagligen inte visste om kängurus

Känguruer är en sorts pungdjur från familjen kängurudjur (Macropodidae på latin). Känguruer utgör ingen systematisk taxon, utan begreppet används framförallt för storvuxna arter av släktet Macropus, bland andra röd jättekänguru och grå jättekänguru. På svenska...

10 fakta du antagligen inte visste om krabbor

10 fakta du antagligen inte visste om krabbor

Krabbor (på latin Brachyura) är en delordning av vattenlevande kräftdjur. Vissa arter fiskas som mat, ofta ansedda som delikatesser. Krabbor har tio ben varav det först paret bär gripklor. När jag var yngre minns jag att min kompis och jag var ute och fiskade krabbor...