Hudfärgen har betydelse…

Mörkhyade har snäppet lättare att få typ 2-diabetes än vad en ljushyad människa har. Cirka 74 av 1 000 mörkhyade personer får typ 2-diabetes, medan bara 36 av 1 000 ljushyade får samma diagnos. Likaså är det 27% fler mörkhyade som dör av sjukdomen jämfört med ljushyade.

Forskarna vet inte varför…

Vissa studier har påvisat att en människa med diabetes också har lättare att utveckla alzheimers och andra demenssjukdomar jämfört med en som inte har sjukdomen. Varför det är på detta viset vet man inte riktigt.

Även djur kan drabbas…

Det är inte bara människan som lider av denna diagnos. Även hästar, illrar och jordekorrar har rapporterats att ha blivit diabetiker. I miljöer där djuren frikostigt matas av oss människor, såsom djurparker, har diabetes rapporterats hos delfiner, rävar och även en flodhäst.

Kan leda till blindhet – men går att förhindra…

Diabetes är den största anledningen till blindhet i åldrarna 20-74 år. Om diabetes hos människor upptäcks och behandlas i tid kan dock blindhet förhindras i upp till 90%.

Hjärtsjukdomar både ökar och minskar

Hjärtsjukdomar har sjunkit bland icke-diabetiska kvinnor med 27%. Dessvärre har det faktiskt ökat med 23% för kvinnor.

Inte första gången det har hänt

År 1996 dog en 16-årig kvinna i staden Altoona, Pennsylvania, USA, då hennes religiösa föräldrar vägrade att ge henne någon medicin. Istället förlitade de sig på böner. Föräldrarna blev senare dömda till dråp.

10 fakta du antagligen inte visste om demens

10 fakta du antagligen inte visste om demens

Demens (av latin de 'utan' och mens 'sinne') är ett syndrom (en samling symptom) som innefattar en organisk psykisk störning av högre intellektuella funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande, samt personlighetsförändringar och emotionella störningar utan...