Välj en sida

Vi ansvarar för de flesta djurarters utrotning…

Människan är orsaken till att 322 djurarter har utrotats helt och hållet under de senaste 500 åren.

Det kanske förklarar den långa snabeln…

Du kanske trodde att hunden var det djur som hade bäst luktsinne? Men så är dessvärre inte fallet. Elefanten är nämligen den djurart med bäst luktsinne i hela djurriket.

Därför undviker de ofta kraftledningar…

Många djur undviker gärna kraftledningar eftersom de ser ett skrämmande ultravioletta sken från ledningarna, som är osynliga för människor.

Snacka om högljudda…

Blåvalen kan göra det högsta läten av alla djurarter som finns här på jorden. Med sina 188 decibel kan de höras på hela 800 kilometers avstånd!

Och tur är väl det

Hundar och elefanter är de enda djur som instinktivt verkar förstå när en människa pekar.

Mest tack vare köttindustrin

Människan tar i snitt död på 1 776 djur världen över – varje sekund (!).

10 fakta du antagligen inte visste om fladdermöss

10 fakta du antagligen inte visste om fladdermöss

Fladdermöss (Chiroptera på latin) är efter gnagare den näst artrikaste däggdjursgruppen på jorden, med mer än 1 000 arter, vilka alla kan flyga. Deras flykt påminner om fåglarnas, men är ur evolutionssynpunkt utvecklad konvergent, alltså helt på egen hand. Arterna i...

10 fakta du antagligen inte visste om kängurus

10 fakta du antagligen inte visste om kängurus

Känguruer är en sorts pungdjur från familjen kängurudjur (Macropodidae på latin). Känguruer utgör ingen systematisk taxon, utan begreppet används framförallt för storvuxna arter av släktet Macropus, bland andra röd jättekänguru och grå jättekänguru. På svenska...

10 fakta du antagligen inte visste om krabbor

10 fakta du antagligen inte visste om krabbor

Krabbor (på latin Brachyura) är en delordning av vattenlevande kräftdjur. Vissa arter fiskas som mat, ofta ansedda som delikatesser. Krabbor har tio ben varav det först paret bär gripklor. När jag var yngre minns jag att min kompis och jag var ute och fiskade krabbor...