Idol nästa! Eller…?

En europeisk gärdsmyg kan ”sjunga” i fler än 700 olika toner under loppet av bara en minut, och kan dessutom höras på 500 meters avstånd.

Ugglor kan inte vrida på sina ögon…

Ugglor kan inte vrida på sina ögon. Istället roterar de sina huvuden helt för att se rakt bakom dem (som på bilden nedanför). De lever dessutom på alla kontinenter – förutom Antarktis.

Så många fåglar tar katter död på – bara i USA…

Bara i USA dör mellan 1,4 – 3,7 miljarder fåglar årligen av katter. Ja – av bara katter. De exakta siffrorna är oklara.

En enda art med näsborrar i slutet av näbben…

Den enda fågeln med näsborrar i slutet av näbben är kiwifågeln (som du ser på bilden nedan). Placering hjälper dem med att lukta efter mat, såsom maskar och insekter som krälar omkring på marken. De fnyser ofta för att rensa sina näsborrar.

Hackspettar kan identifiera varandra genom hackandet

Till skillnad från de flesta fåglar som kvittrar, eller ”sjunger”, trummar istället en hackspett näbben mot ett träd. Andra hackspettar kan identifiera vilken fågel det är av ljudet som uppstår av hackandet mot trädet. Inte illa, va?

En måltid som heter duga

En grön hackspett kan äta så många som 2 000 myror om dagen. Hur många får du i dig?

10 fakta du antagligen inte visste om koraller

10 fakta du antagligen inte visste om koraller

Koralldjur (Anthozoa) tillhör klassen nässeldjur, där cirka 6 000 olika arter ingår. Detta betyder alltså att koraller är den största arten inom nässeldjur och finns i alla världens hav. Koralldjur är solitära eller kolonibildande polyper som vanligen lever...

10 fakta du antagligen inte visste om fiskmåsar

10 fakta du antagligen inte visste om fiskmåsar

Måsar, även känt som trutar (Larinae på latin), lever vanligtvis vid kuster, floder, sjöar och våtmarker. Men det hör inte till ovanligheten att man kan stöta på en mås eller två även i inlandet. Bara de tre måsarna tretåig mås, beringmås och tärnmås, och ett antal...

10 fakta du antagligen inte visste om Grand danois

10 fakta du antagligen inte visste om Grand danois

Grand danois härstammar från Tyskland (tyska: Deutsche Dogge) och framavlades till en början som en molosserhund som jakthund för högvilt. Idag används dock hundrasen till största del som sällskapsdjur. Vad som kanske specifikt kännetecknar rasen är utan tvekan dess...