Välj en sida

Den flagga har bytts ut mest…

Afghanistans flagga har designats om hela tjugo gånger! Det är mer än någon annan flagga i världen.

Så vet du om Filippinerna är i krig…

Under fredstider är den blå färgen upptill på Filippinernas flagga. Men under krigstider är istället den röda färgen uppåt.

Flaggan som inte representerar någonting…

Även om många forskare förnekar det hela, så är Rysslands flagga den enda som faktiskt saknar en riktig officiell mening. Med andra ord representerar den vita, blå och röda färgen inget specifikt.

Även en flagga kan vara upprepande…

Ordet ”Allahu Akbar” (”Allah är stor”) representeras hela 22 gånger på den iranska flaggan.

Världens äldsta flagga tillhör grannlandet

Danmarks flagga är världens äldsta flagga som än är i bruk och designades redan år 1912. Likaså kallas den norska flaggan för ”flaggornas moder”, då du kan få ut hela sju flaggor från den: den norska, indonesiska, polska, finska, franska, nederländska och thailändska.

10 fakta du antagligen inte visste om nätbrottslighet

10 fakta du antagligen inte visste om nätbrottslighet

Nätbrottslighet, databrott, IT-brottslighet eller cyberbrott är ett sätt att bryta mot lagen genom att använda internet, till exempel att stjäla någons lösenord eller att skicka ut falsk information genom att tränga sig in i någon annans datornätverk. Många olikartade...

10 fakta du antagligen inte visste om bedrägerier

10 fakta du antagligen inte visste om bedrägerier

Bedrägeri är beteckningen på ett förfarande då någon avsiktligt vilseleder annan att företa eller underlåta något till skada för den som bedras och ofta till vinning för bedragaren. De flesta rättssystem erkänner bedrägeri som ett brott. Den exakta definitionen...