Välj en sida

Du mister både lukt- och smaksinne…

Efter lång tids brukande av drogen kommer lukt- och smaksinne att försvinna helt och hållet. Sexuella funktioner liksom att uppnå en orgasm blir också avsevärt svårare om man brukar drogen alltför länge. Om man däremot upphör med heroinmissbruket, kommer lukt- och smaksinne att komma tillbaka, precis som de sexuella prestationerna, vilket brukar bli överväldigande för personen med känslor.

Lättare att lösa upp med vatten…

Du har säkerligen sett i någon film där någon sitter med en sked för att försöka att lösa upp heroinet, så det lättare går att injicera. Detta beror på att heroin är oerhört svårt att lösa upp, om man inte använder sig av lite hjälpmedel. Vanligtvis brukar man blanda ut drogen med lite vatten, för att sedan lägga det på en sked och värma upp det med en tändare under. På så vis löses drogen snabbare upp.

Kan reducera reaktion till smärta…

En del heroinmissbrukare brukar kalla drogen för en ”lycksalig apati”. Detta beror på att heroin avsevärt reducerar emotionell reaktion till smärta. Ett exempel är att du skulle kunna bli skjuten i foten, men fortfarande gå normalt på den så länge du är hög på drogen.

Ingen billig drog…

Att vara heroinmissbrukare är ingen billig historia. Det varierar från land till land och kontinent till kontinent när det kommer till priser, men i snitt ligger ett dagligt missbruk på cirka 2 200 kronor om dagen.

Få söker hjälp

I snitt tar det cirka 14 år innan en heroinmissbrukare erkänner sitt missbruk och söker hjälp. Däremot är det bara cirka 20% av alla som har beroendeproblematik med heroin som faktiskt söker hjälp.