En hinduist väljer själv gud…

När det gäller gudar är hinduismen inte en sann polyteism. Hinduismer tror på en gud, Brahma, som manifesteras i tusentals andra gudar. Det är upp till varje hinduism vilken gud de dyrkar. 

Mycket av vår matematik härstammar från hinduerna…

Grundläggande begrepp inom matematik, som antalet nolldecimalsystemetoändligheten och pi, användes först av hinduerna.

Nummer 108…

Nummer 108 är det heligaste numret som finns för hinduer. Det är förhållandet mellan solens avstånd från jorden till solens diameter, liksom förhållandet mellan månens avstånd från jorden till månens diameter.

Äktenskapets koncept härstammar från hinduismen…

Vi har hinduerna att tacka för mycket! Inte nog med all matematisk lära vi i dag använder oss utav, utan också när det kommer till konceptet av ett äktenskap, som faktiskt härstammar från hinduismen.

Hinduism ett färdigt ord…

Ordet ”hinduism” betyder inte någonting, eftersom hinduismen inte började som en religion. Det är ett färdigt ord som användes av greker och araber för att beskriva dem som är från Shindu-floden. Livsstilen som dessa människor följer kallas hinduism.

10 fakta du antagligen inte visste om Notre-Dame

10 fakta du antagligen inte visste om Notre-Dame

Cathédrale Notre-Dame de Paris betyder ungefär "Vår frus katedral i Paris"), och kallas i vanligt tal bara för Notre-Dame. Katedralen finner du i Paris, belägen på ön Île de la Cité i floden Seine. Den uppfördes mellan 1163 och 1345 och ritades av Maurice de Sully....

10 fakta du antagligen inte visste om halalslakt

10 fakta du antagligen inte visste om halalslakt

Skäktning är en slaktmetod föreskriven inom judendom (kosherslakt) och islam (halalslakt). I båda fallen avlivas djuret genom att halspulsådrorna skärs av med kniv. I Sverige finns det ett effektivt förbud mot slakt av stora djur som inte avlivas utan föregående...

10 fakta du antagligen inte visste om satanism

10 fakta du antagligen inte visste om satanism

Satanism är en heterogen samling av filosofiska och religiösa trosuppfattningar som grundar sig på ett aktivt ställningstagande för satansfiguren. Idén om djävulsdyrkande sällskap tros komma från slutet av 1300-talet, men föreställningen om människor som ingått i...