Så viktig är sömnen för ditt hjärta…

Forskning har påvisat att de som stannar upp sent om nätterna kan vara mer troliga att utveckla hjärtsjukdomar, även om de får sina åtta timmars sömn. En annan studie har påvisat att kvinnor som sov fem timmar eller mindre per natt var 39% större troliga att utveckla hjärtsjukdomar än kvinnor som fick åtta timmars sömn.

Därför ska du ringa efter hjälp omedelbart…

Det tar bara mellan fyra till sex minuter efter ett hjärtstopp innan en person upplevs som hjärndöd och därefter fullständigt död. Chansen till överlevnad utanför ett sjukhus är mindre än 1-2%.

Skillnaden mellan hjärtinfarkt och hjärtstopp…

Hjärtinfarkt och plötsliga hjärtstopp är två helt olika saker. En hjärtinfarkt uppstår när blodtillförseln till hjärtmuskeln stannar och hjärtmuskeln slutar att fungera. Ett plötsligt hjärtstillestånd (SCA) uppstår när hjärtat plötsligt slutar att pumpa på grund av ett elektriskt problem i hjärtat.

En högre vilopuls kan vara en fara…

Forskarna har kommit fram till att en kvinnas vilopuls är en bra indikator på hennes framtida risk för hjärtinfarkt. Kvinnor med höga hjärtfrekvenser, på eller över 76 slag per minut, var mer benägna att drabbas av en hjärtattack än kvinnor med lägre vilopuls (62 slag per minut eller mindre).

Ensamma löper dubbelt så hög risk

Människor som lever ensamma löper dubbelt så stor risk att få en hjärtattack eller plötslig hjärtdöd jämfört med de som lever med en partner eller rumskamrat.

10 fakta du antagligen inte visste om otrohet

10 fakta du antagligen inte visste om otrohet

Otrohet är ett stort vardagsproblem, och inte minst sagt ett oerhört känsligt ämne. Sedan internet blev kommersiellt har likaså otrohet ökat bland människor. Få erkänner att de har varit otrogna mot sin partner, och när det uppdagas brukar minst sagt ett ”rent...

10 fakta du antagligen inte visste om allergier

10 fakta du antagligen inte visste om allergier

Just nu är det den tiden på året då vi får höra pollenallergikernas oerhört hårda liv, fullt av kli i ögat, svullen hals och en ständigt rinnande näsa. Men det finns allergier som är avsevärt värre än de som är allergiska mot pollen (även om det är den vanligaste...