Kräver en del aktivitetsträning…

Jämthundar är snabba och smidiga hundar. De kräver regelbunden träning för att hålla sig både mentalt och fysiskt i form – som de flesta jaktraser gör. Den svenska jämthundens anmärkningsvärda uthållighet gör att den kan arbeta under långa perioder i alla slags väder. För att tillgodose deras mentala och fysiska stimuleringsbehov, sträva efter att ge måttlig till kraftig aktivering i åtminstone en halvtimme varje dag. Observera att en jämthund troligtvis kommer att bli snabbt uttråkade om de hålls inne länge. Och om det händer kan de roa sig med destruktivt beteende. [källa]

Viktigt att den får tänka och agera självständigt…

Detta är dock en hundras som har ett stort behov av att få tänka och agera självständigt, vilket gör att den kräver en lite annan typ av träning än andra raser. [källa]

Används även av polisen…

Jämthund är en vakthund av rang som lätt skiljer på vänner och ”fiender”, vilket även gör den ypperlig som polishund. Men den passar inte bara bra som tjänstehund, den är även en väldigt omtyckt familjehund och kommer väldigt bra överens med barn. [källa]

I det stora hela en väldigt frisk hundras…

Jämthunden är en ras som i det stora hela är helt utan sjukdomar, men epilepsi och vissa ledproblem kan finnas. Annars är inga värre sjukdomar i någon större utsträckning registrerad. [källa]

Jämthunden är en ras som i det stora hela är helt utan sjukdomar, men epilepsi och vissa ledproblem kan finnas. Annars är inga värre sjukdomar i någon större utsträckning registrerad.

Har flera likheter med schäfer

Jämthundar och schäfrar delar väldigt många likheter med varandra. Exempelvis fungerar de båda raserna bra som vakthundar och har en stor arbetsvilja. De båda raserna kräver också en hel del träning – både fysiskt och mentalt. De är också i regel väldigt ljudliga och fungerar perfekt som familjehundar. Däremot är varken jämthund eller schäfer något du bör införskaffa om du är allergisk. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om fiskmåsar

10 fakta du antagligen inte visste om fiskmåsar

Måsar, även känt som trutar (Larinae på latin), lever vanligtvis vid kuster, floder, sjöar och våtmarker. Men det hör inte till ovanligheten att man kan stöta på en mås eller två även i inlandet. Bara de tre måsarna tretåig mås, beringmås och tärnmås, och ett antal...

10 fakta du antagligen inte visste om Grand danois

10 fakta du antagligen inte visste om Grand danois

Grand danois härstammar från Tyskland (tyska: Deutsche Dogge) och framavlades till en början som en molosserhund som jakthund för högvilt. Idag används dock hundrasen till största del som sällskapsdjur. Vad som kanske specifikt kännetecknar rasen är utan tvekan dess...

10 fakta du antagligen inte visste om sniglar

10 fakta du antagligen inte visste om sniglar

Sniglar är blötdjur som tillhör lungsnäckorna (Pulmonata) och förekommer i många miljöer. Dock är de känsliga mot torka och är därför framför allt nattaktiva. Dagtid gömmer de sig på svala och fuktiga platser. Detta är också anledningen till att du oftare ser sniglar...