Välj en sida

Är ärligare än män…

Kvinnor ljuger bara hälften så mycket jämfört med vad män gör. En kvinna ljuger i snitt tre gånger om dagen, vilket betyder att män i genomsnitt ljuger sex gånger om dagen.

Så dyr är menstruationen…

En kvinna spenderar cirka fyra år totalt till att menstruera. Enligt tidningen Veckorevyn kostar menstruationen en kvinna i Sverige cirka 78 114 kronor under en livstid. Då är heller inte sjukdagar medräknade.

Känner smak bättre än män…

Kvinnor har många fler smaklökar än vad män har. I regel har en vuxen person mellan 5 000 – 10 000 smaklökar, så det är svårt att säga ett exakt antal hos kvinnor.

Kan leda till mindre bebisar…

Enligt studier får kvinnor som snarkar när de sover under graviditeten i regel mindre bebisar. Men vi vet väl alla att kvinnor aldrig snarkar, förstås?

Längre kvinnor mer utsatta

Enligt andra studier har kvinnor som är längre än en medelkvinna också lättare att få cancer. Likaså lider längre kvinnor större risk för blodproppar än medelkvinnan.

10 fakta du antagligen inte visste om spermier

10 fakta du antagligen inte visste om spermier

Cirka 200 000 000 spermier består i snitt en vanlig utlösning av. Varje sekund produceras cirka 1 500 nya spermier som lever i din kropp i cirka två och en halv månad innan de ska ut på äventyr! En del ser den där geggiga pölen oftare, andra mer sällan. Här är i alla...

10 fakta du antagligen inte visste om Downs syndrom

10 fakta du antagligen inte visste om Downs syndrom

Downs syndrom (Morbus Down på latin) är ett genetisk tillstånd där en person är född med en extra kopia av kromosom 21 – alternativt delar av den extra kromosomen. Detta leder till en utvecklingsstörning som kan variera från mycket lindrig till grav. Forskningen om...