De lever under ständiga hot i haven…

Laxens största hot må vara vi människor, då vi tar död på klart flest genom vårat fiskande. Vi är dock inte deras enda hot, då bland annat större fiskarter, sjölejon, valar och björnar också gärna äter lax.

Dör ofta på grund av utmattning…

En klar majoritet av alla laxfiskar dör inte av att de blir uppätna eller uppfiskade av oss människor, utan på grund av utmattning efter lek, då det är en oerhört lekfull fisk. 

Stannar länge i sötvattnet…

En nykläckt lax brukar stanna i sötvattenmiljön till de är mellan sex månader och tre år innan de är starka nog och beger sig ut till havet. De yngre laxarna brukar leva i bäverdammar, som skyddar mot rovdjur.

Har funnits i miljontals år…

Laxen är ingen ny fiskart direkt. Man har hittat fossiler i Columbia som är över 50 000 000 år gamla.

Kungslaxen populärast av dem alla…

Den största arten av laxarna är kungslaxen, och brukar väga så mycket som 10-15 kilo. Det är också den mest kommersiella laxen, inte bara på grund av dess storlek, utan också för sin höga fetthalt.

10 fakta du antagligen inte visste om koraller

10 fakta du antagligen inte visste om koraller

Koralldjur (Anthozoa) tillhör klassen nässeldjur, där cirka 6 000 olika arter ingår. Detta betyder alltså att koraller är den största arten inom nässeldjur och finns i alla världens hav. Koralldjur är solitära eller kolonibildande polyper som vanligen lever...

10 fakta du antagligen inte visste om fiskmåsar

10 fakta du antagligen inte visste om fiskmåsar

Måsar, även känt som trutar (Larinae på latin), lever vanligtvis vid kuster, floder, sjöar och våtmarker. Men det hör inte till ovanligheten att man kan stöta på en mås eller två även i inlandet. Bara de tre måsarna tretåig mås, beringmås och tärnmås, och ett antal...

10 fakta du antagligen inte visste om Grand danois

10 fakta du antagligen inte visste om Grand danois

Grand danois härstammar från Tyskland (tyska: Deutsche Dogge) och framavlades till en början som en molosserhund som jakthund för högvilt. Idag används dock hundrasen till största del som sällskapsdjur. Vad som kanske specifikt kännetecknar rasen är utan tvekan dess...