Välj en sida

En leopard bar ansvaret för 410 människors död – helt på egen hand…

En enda leopard dödade 410 personer och jagades av samma man som dödade en tiger som hade 436 offer på sitt samvete. De bägge djuren var aktiva i samma region – samtidigt. [källa]

Har inga problem med att ta sig an byten på över 100 kilo…

Leopardens längd varierar kraftigt, från en meter till nästan två meter för huvud och bålen, och en vikt mellan 28 och 70 kilo. Därtill kommer en 70 till 95 centimeter lång svans. Mankhöjden ligger vid 45 till 80 centimeter. Honan är normalt mindre än hanen, omkring 85% av hanens totala vikt. Individer som vistas i öppna savanner är vanligen större än de individer som lever i skogar. Trots deras storlek och vikt hör det dock inte till ovanligheten att de jagar och har ihjäl byten som kan väga över 100 kilo! [källa]

Kan para sig över 30 gånger per dag…

Under deras parningsperioder kan snöleoparder para sig mellan 12 – 36 gånger – på bara en enda dag! [källa]

Kan para sig med andra kattdjur…

Och apropå parning; leoparder, lejon, tigrar och jaguarer kan alla para sig med varandra för att producera hela 12 olika hybrider. [källa]

Leoparder, lejon, tigrar och jaguarer kan alla para sig med varandra för att producera hela 12 olika hybrider.

En utrotningshotad art

Leopardens bestånd hotas av skogarnas och savannernas omvandling till jordbruksmark, betesmark och expandering av samhällen. Dessutom minskar antalet typiska bytesdjur på grund av landskapsförändringar. När leoparden dödar boskapsdjur betraktas den istället som ett skadedjur hos oss människor, och den blir själv dödad. I några regioner – som i norra Irak – minskade populationen så tydlig att den troligtvis aldrig kommer att återhämta sig igen. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om kängurus

10 fakta du antagligen inte visste om kängurus

Känguruer är en sorts pungdjur från familjen kängurudjur (Macropodidae på latin). Känguruer utgör ingen systematisk taxon, utan begreppet används framförallt för storvuxna arter av släktet Macropus, bland andra röd jättekänguru och grå jättekänguru. På svenska...

10 fakta du antagligen inte visste om krabbor

10 fakta du antagligen inte visste om krabbor

Krabbor (på latin Brachyura) är en delordning av vattenlevande kräftdjur. Vissa arter fiskas som mat, ofta ansedda som delikatesser. Krabbor har tio ben varav det först paret bär gripklor. När jag var yngre minns jag att min kompis och jag var ute och fiskade krabbor...

10 fakta du antagligen inte visste om rävar

10 fakta du antagligen inte visste om rävar

Rävar kallas kortbenta medlemmar av familjen hunddjur (Canidae). Rävar är ingen systematisk grupp utan omfattar likartade arter av hunddjur. I Sverige finns rödräv och fjällräv. Rävar har fint skinn som tidigare var värdefullt, och därför var rävjakt väldigt vanligt....