Så påverkar det hjärnan…

Det är fortfarande oklart exakt hur LSD påverkar vår hjärna. Tillräckligt med forskning har inte gjorts på substansen, men det antas påverka två signalsubstanser i hjärnan. En populär teori är att den fungerar som en serotoninreceptoragonist, vilket leder till ökade nivåer av denna signalsubstans i hjärnan. Serotonin påverkar humör, aptit, sexuell funktion och sömnrytm. [källa]

Effekterna av brukandet…

De kortvariga effekterna av brukande av LSD brukar bestå av förhöjt humör, förändrat mentalt tillstånd, synestesi, hallucinationer och förvrängd overklighetskänsla. Vid långtidsbrukande av drogen finns det dock fler sidoeffekter, som till exempel svettning, aptitlöshet, muntorrhet, darrningar, oregelbunden andning, illamående, högt blodtryck, vidgade pupiller, magbesvär, ökad puls, ökad kroppstemperatur och ångest. [källa]

Endast två långvariga effekter har hittats…

Hittills har man bara lyckats finna två långvariga effekter av att missbruka LSD. Bland annat att man får en ihållande psykos, som inkluderar synstörningar, stört tänkande, paranoia och humörstörningar. Den andra långvariga effekten är att man får en hallucinogen-ihållande perceptuell störning, som inkluderar hallucinationer och andra visuella problem. [källa]

LSD-derivat…

Eftersom LSD upptäcktes blockera serotoninreceptorer, utfördes flera experiment i försök att hitta snarlika substanser till LSD som inte hade några hallucinogena effekter och så stora serotoninblockerande effekter som möjligt. Ett sådant LSD-derivat är bromo-LSD, som blev känt som BOL-148. Ett läkemedel som indirekt kom till följd av LSD-derivat är läkemedlet Deseril/Sansert, som användes för att behandla migrän. [källa]

Eftersom LSD upptäcktes blockera serotoninreceptorer, utfördes flera experiment i försök att hitta snarlika substanser till LSD som inte hade några hallucinogena effekter och så stora serotoninblockerande effekter som möjligt. Ett sådant LSD-derivat är bromo-LSD, som blev känt som BOL-148. Ett läkemedel som indirekt kom till följd av LSD-derivat är läkemedlet Deseril/Sansert, som användes för att behandla migrän.

Så påverkades djuren i djurförsöken

Efter Albert Hofmanns upptäckt av de psykiska effekterna av LSD utfördes ytterligare djurförsök för att se hur de olika djuren skulle påverkas. Bland annat uppvisade möss mindre motoriska svårigheter och ett förändrat slickmönster. Katter uppvisade vegetativa symptom såsom piloerektion (”gåshud”) och ökad salivproduktion, samt tecken på att katterna hade hallucinationer. Katterna stirrade tomt ut i luften, och vid påträffande av möss lät de mössen vara, och visade i vissa fall tecken på att vara rädda för mössen. Hundar uppvisade ett förändrat beteende som tolkades som ett tecken på hallucinationer. En påverkad schimpans bland en grupp inhägnade schimpanser tycktes inte uppvisa några större beteendeförändringar, förutom att inte längre följa de sociala regler som fanns bland dessa schimpanser. Detta var dock högst problematiskt – övriga schimpanser reagerade mycket starkt på den LSD-påverkade schimpansens förändrade beteende. Påverkade akvariefiskar började simma på märkliga vis och spindlar påverkade av mycket små mängder LSD vävde bättre proportionerade och precisa nät än annars. Vid högre doser vävde de betydligt sämre och primitivare än nyktra spindlar. [källa]