I fängelse i Genua…

Efter hemkomsten till Venedig känner man inte till Polos öden förrän då han för Venedigs räkning var befälhavare på ett venetianskt fartyg utrustat med en Blida i ett krig mot Genua. Han var med stor sannolikhet tillfångatagen under en mindre strid 1296 och inte under slaget vid Curzola 1298. Detta sista påstående beror på en senare tradition från 1600-talet som skrevs av Rustichello. Rustichello som skrev riddarromaner även känd som Kusticiano var från Pisa, han var medfånge under ett år och tecknade ner Marcos resor.

Först med att skildra Fjärran östern…

Polo var den förste europé som skildrade Fjärran östern. Han var den förste under medeltiden som framförde säkra uppgifter om det kristna riket i Abessinien (nuvarande Etiopien) och om den halvkristna ön Socotra, och som, om än vagt, kunde berätta om Zanzibar och Madagaskar.

Inspirerade Christopher Columbus…

Han beskrev Kinsai (Hangzhou), södra Kinas präktiga huvudstad, på den tiden världens största stad med dess milslånga gator, oöverskådligt torg och stora mängd broar över dess kanaler. Han skildrade den rika kryddmarknaden i Zaiton vid Fukiensundet (sannolikt nuvarande Changchou) och öriket Zipangu, där ädla metaller fanns i sådant överflöd att det kungliga palatset var täckt med guldplåt. Dessa berättelser lockade Christopher Columbus, som förde ett latinskt exemplar av Polos bok med sig. Marco Polos bok fick stor spridning under medeltiden, men inte så stor som till exempel John de Mandevilles påhittade reseskildringar, som också de inspirerade Columbus.

Inspirerade även portugisen Bento de Góis…

Den portugisiske jesuiten Bento de Góis inspirerades av Polos berättelser om ett kristet rike i öst, och reste på tre år hela 650 mil genom Centralasien för att hitta riket. Han fann det aldrig, men avslutade sin resa vid kinesiska muren i Kina år 1605, och bevisade att Polos Cathay var samma rike som det Matteo Ricci kallade ”Kina”.

Osäkert exakt när Marco Polo dog…

Om Polos öden efter fångenskapen är inte mycket känt. Hans testamente, som förvaras i San Marcos bibliotek i Venedig, är bevittnat 9 januari 1324, och sannolikt dog han under året, eftersom flera dokument anger att han i juni 1325 varit död någon tid.

10 fakta du antagligen inte visste om Isaac Newton

10 fakta du antagligen inte visste om Isaac Newton

Sir Isaac Newton föddes den 25 december 1642 Woolsthorpe-by-Colsterworth i Lincolnshire i England och avled den 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727 i Kensington i London. Han var en engelsk naturvetenskapsman, matematiker, teolog (antitrinitarian) och alkemist...