Välj en sida

Ett enormt mörkertal…

Cirka 20% av små- och medelstora verksamheter har vid minst ett tillfälle varit ett aktivt mål för cyberbrottslighet. Det kan röra sig om allt från dataintrång och bedrägerier via internet till förfalskade fakturor via elektronisk väg. En majoritet av alla brott som utförs upptäcks eller anmäls dock aldrig.

Microsoft kan dagligen spåra miljontals cyberattacker…

Microsoft ser ungefär 10 000 000 cyberattacker dagligen världen över från sin digitala infrastruktur.

Dessa målgrupper är mest utsatta…

Den målgrupp som är mest utsatt för dataintrång är sjukhälsovården. Övriga verksamhetsområden som är högt utsatta är bland annat tillverkningsindustrin, finansiella bolag, regeringar och transportföretag.

Över 40% har blivit utsatta för kontokortsbedrägeri…

Fler än 40% av alla konsumenter världen över har vid något tillfälle blivit utsatta för försök till kontokortsbedrägeri. Endast en minoritet av alla konsumenter har upptäckt att de blivit utsatta eller blivit utsatta för kortbedrägeriförsök.

Brukar upptäckas 200 dagar efteråt

Cirka 70% av alla cyberattacker som sker upptäcks aldrig. Om en attack upptäcks brukar det i snitt vara 200 dagar efter attacken väl har utförts.

10 fakta du antagligen inte visste om vinter

10 fakta du antagligen inte visste om vinter

Vinter är den kallaste av de fyra årstiderna i områden med subtropiskt, tempererat klimat, subarktiskt klimat samt polarklimat. I tropiskt klimat kan begreppet ibland användas istället för "regnperiod". Här i vårt avlånga land i nord är vintern på många ställen som...