Därför gifte sig aldrig Tesla…

Nikola Tesla gifte sig aldrig eftersom han trodde att hans kyskhet spelade en viktig roll i hans vetenskapliga förmågor. Om hans vetenskapliga framsteg har haft med hans kyskhetsroll att göra eller inte är dock svårt att säga.

Nära vän med Mark Twain…

Författaren Mark Twain (se bild nedanför) och Nikola Tesla var bästa vänner och varandras största idoler.

Hade planer på att bli 150 år gammal…

Nikola Tesla drack whisky varje dag – men inte av den anledningen att det var gott. Herr Tesla hade nämligen fått för sig att om han drack ett glas whiskey varje dag så skulle han leva tills han blev 150 år gammal. Men några 150 år blev han dessvärre aldrig.

Det enda kvarstående laboratoriet…

Idag finns det bara ett enda laboratorium kvar där Nikola Tesla under en tid arbetade. Byggnaden är dock planerad att rivas, men det finns en grupp aktivister som gör allt för att den ska stå kvar som minne.

Led av svår insomnia

Nikola Tesla hade svåra sömnsvårigheter och sov aldrig mer än två timmar i sträck.

10 fakta du antagligen inte visste om pirater

10 fakta du antagligen inte visste om pirater

När man hör ordet pirat tänker man ofta tillbaka till den gamla tiden, där flaggor med döskallar stod högt i skyn. Men än i dag finns det pirater som gärna tar över fartyg och kräver lösensummor. Pirater har funnits så länge människan har färdats på haven. Kapare var...

10 fakta du antagligen inte visste om Colosseum

10 fakta du antagligen inte visste om Colosseum

Colosseum, Kolosseum eller Flaviska amfiteatern är en ellipsformad amfiteater i Rom, uppförd mellan 70 och 80 år e.Kr. Kejsar Vespasianus började bygget som slutfördes av hans son Titus. Under romerska rikets tid hade man strid mellan vilda djur, avrättningar,...

10 fakta du antagligen inte visste om Jesus Kristus

10 fakta du antagligen inte visste om Jesus Kristus

Jesus, från Nasaret, också kallad Kristus, var en i Galileen och Judeen kringvandrande judisk predikant. Enligt evangelierna i Nya Testamentet i Bibeln verkade han i omkring tre år innan han dömdes till döden genom korsfästelse, avrättades och därefter uppstod. Jesus...