Tillsammans är vi starka

Sedan den 1 maj 2004 ingår hela Östersjöns kust i EU-medlemsländerna, med undantag av Sankt Petersburg och Kaliningrad, då Ryssland inte ingår i EU. [källa]

Ett av världens yngsta hav

Östersjön är ett av världens yngsta hav och uppskattas att vara bara runt 12 000 år gammalt. Trots detta är det redan ett av världens mest förorenade hav[källa]

Havets största ö…

Du gissade säkert på Gotland – och visst har du rätt! Ön täcker ett område på 2,994 kvadratkilometer, vilket gör det till Östersjöns största ö. Dess politiska territorium innehåller flera andra mindre öar, vilket ökar sin totala markareal med cirka 7 kvadratkilometer. Ön utgör också en oerhört viktig strategisk position sett ur ett militärperspektiv i Europa. Estländska ön Saaremaa är dock inte långt ifrån Gotland, då den är på hela 2,676 kvadratkilometer[källa]

Kan frysa till is

Sedan år 1720 har Östersjön fryst totalt över 20 gånger. Det senaste fallet där det frös till is inträffade under år 1987[källa]

Mer än hela Storbritanniens befolkningsmängd

Det lever totalt fler än 85 000 000 människor runt kustlinjerna av Östersjön, räknat från alla länder som gränsar med havet. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om norrsken

10 fakta du antagligen inte visste om norrsken

Norrsken, även kallat polarsken, är ett ljusfenomen som uppstår när laddade partiklar (huvudsakligen elektroner) som accelererats till höga energier i jordens magnetosfär kraschar i jordens atmosfär. Sådan acceleration sker bara i vissa områden i magnetosfären, vilket...

10 fakta du antagligen inte visste om bensin och olja

10 fakta du antagligen inte visste om bensin och olja

För första gången i modern tid har behovet av bensin och olja börjat att minska - trots att det fortfarande är en väldigt liten minskning. Den största anledningen bakom minskandet av framförallt bensin beror på den ökade försäljningen av elbilar. Men än så länge är...

10 fakta du antagligen inte visste om nationalparker

10 fakta du antagligen inte visste om nationalparker

En nationalpark är ett speciellt naturområde som skyddats som nationalpark av ett lands statsmakt. Syftet är att bevara naturen som allmän natursevärdhet eller för att öka naturkännedomen eller intresset för naturen.[1] Nationalparker kan också grundas för att skydda...