Avsevärt vanligare hos kvinnor än män…

Just ledgångsreumatism – mer känt som Reumatoid artrit – är två till tre gånger vanligare hos kvinnor än män. Med en tidig diagnos och effektiv behandling kan man dock förhindra att sjukdomen framskrider hos största delen av patienterna. [källa]

Lågt D-vitaminintag kan vara kopplat till utveckling Reumatoid artrit…

En amerikansk studie från 2004 där över 29 000 kvinnor deltog, fann man att de med lägst intag av D-vitamin löpte avsevärt större risk att utveckla Reumatoid artrit. Även om fenomenet inte är helt bevisat, är det dock vanligare att man utvecklar RA på mindre soliga platser i världen, där solens D-vitamin inte når oss lika bra som på de lite mer soligare platserna. [källa]

Även föroreningar tros vara en stor anledning…

Förorening genom partiklar (mikroskopiska partiklar som kan andas in i lungorna) är kopplad till inflammation. Harvard-forskare genomförde en studie från 2009 med fler än 90 000 amerikanska kvinnor där de tittade på sambandet mellan reumatism och trafikutsläpp. De fann att kvinnor som bodde inom fyra meter från en större väg hade den avsevärt högre risk för utveckling RA, jämfört med de som bodde längre bort. [källa]

Ökar årligen bland kvinnor – men minskar hos män…

En annan amerikansk studie från år 2010 visade också att reumatism årligen ökar hos kvinnor. Mellan 1995 till 2007 hade det blivit en total ökning på 2,5%. Överraskande nog hade reumatiska sjukdomar hos män dock minskat under samma period. [källa]

Det kanske enda positiva i dagsläget är att reumatism minskar hos män. Dock har en ökning på cirka 2,5% skett för kvinnor mellan 1995 till 2007.

En graviditet kan lindra reumatism

Vissa autoimmuna sjukdomar, inklusive RA och lupus, kan bli mildare under graviditeten. Viss statistik visar att upp till 75% av kvinnorna kommer att känna en avsevärt lindrande form av Reumatoid artrit från och med ungefär den andra graviditetsmånaden. Däremot hör det inte alls till ovanligheten att reumatismen blossar upp igen efter förlossningen. Anledningen beror på att en graviditet kan dämpa ditt annars överaktiva immunförsvar, och vissa av de hormoner som ökar under graviditeten kan också vara skyddande. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om demens

10 fakta du antagligen inte visste om demens

Demens (av latin de 'utan' och mens 'sinne') är ett syndrom (en samling symptom) som innefattar en organisk psykisk störning av högre intellektuella funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande, samt personlighetsförändringar och emotionella störningar utan...