Välj en sida

Grattis till oss…?

Sverige blev under 1970-talet det första land i världen där andelen rökande kvinnor översteg rökande män. Normen nåddes under slutet av 1970-talet, då nästan var tredje kvinna rökte dagligen. [källa]

Svenskar är inga storrökare längre dock…

Andelen personer som röker tobak dagligen har minskat i Sverige under perioden 2006–2018. År 2018 var det 7% av befolkningen i åldersspannet 16–84 år som uppgav daglig tobaksrökning. Andelen var då lika stor bland kvinnor som män. [källa]

Så många kilo fimpar slängs på gatan…

Cirka 765 000 000 kilo av cigarettfimpar kastas rätt ut i miljön årligen världen över. Detta gör cigarettfimpar till ett av de föremål som kastas allra mest i naturen och är på många platser ett allvarligt problem. [källa]

Så många kommer att röka 2025 om trenden fortsätter i samma utveckling som nu…

Idag finns det cirka 1,3 miljarder rökare totalt här i världen. Om trenden fortsätter att öka i samma takt kommer siffran istället att vara 1,6 miljarder redan år 2025. Rökning ökar alltså i de flesta länder – till skillnad från Sverige, tack vare bland annat snuset som alternativ. [källa]

Så många dör årligen av rökning

Tobak dödar mer än åtta miljoner människor varje år, varav cirka 890 000 av dessa dör av passiv rökning – alltså mer än var tionde dödsfall. Det vill säga att en tobaksrelaterad död sker ungefär var femte sekund i världen. Det är en miljon fler dödsfall än varje år till följd av HIV, tuberkulos och malaria – tillsammans. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om polisstyrkor

10 fakta du antagligen inte visste om polisstyrkor

Alla länders olika polisstyrkor skiljer sig åt - antingen på det ena eller det andra sättet. Och i takt med att samhället blir allt mer våldsamt utvecklas också polisen till att kunna hantera situationerna som uppstår i vårat samhälle. Visste du att finsk polis bara...

10 fakta du antagligen inte visste om polishundar

10 fakta du antagligen inte visste om polishundar

Polishundar är tjänstehundar som används av polis i arbetet. Polishundar kan vara av vilken ras som helst, även blandras. Vanligast är att de är av någon av de traditionella brukshundsraserna. Det vanligaste användningsområdet är som skyddshundar (patrullhundar /...