Välj en sida

Är zoonotisk…

Detta innebär att en infektion kan spridas från djur till människor, vilket tidigare har nämnts. Av denna anledning rekommenderas att reptiler eller amfibier inte förvaras i hushåll med barn under 5 år eller någon med nedsatt immunförsvar. Tvätta alltid händerna efter beröring av reptiler eller amfibier och deras omgivningar, Som man egentligen ska göra efter att ha haft kontakt med vilket djur som helst. [källa]

Sprids lätt mellan människor…

Bakterierna kan lätt spridas, så om någon i ditt hem är smittad är det viktigt att tvätta alla sängkläder på den varmaste möjliga temperaturgraden i tvättmaskinen. Likaså är det viktigt att desinficera ditt badrum efter varje besök. Vi rekommenderar också att alla vanliga beröringspunkter desinficeras – till exempel dörrhandtag och datortangentbord – för att minska risken för spridning. [källa]

Kyckling den största boven…

Salmonellautbrott hos kycklingar står för cirka 19% av alla Salmonellafall, ägg för 14,8% och nötkött för 7%, enligt International Association for Food Protection. [källa]

Husdjur oftast bärare av smittan…

Husdjur smittas vanligtvis med salmonella genom att äta djurmat eller dricka vatten som är förorenat med bakterierna. Salmonella är dock inte vanligt hos hundar och katter, och husdjur som har det visar vanligtvis inga symtom. Men de kan vara värdar av bakterierna och överföra sjukdomen till dig. [källa]

En köttermometer kan rädda ditt liv

Du bör alltid använda en köttermometer när du tillagar kött för att se till att det har tillagats ordentligt. Majoriteten av matlagare brukar dock bara gissa temperaturen och läsa på förpackningar när köttet ska vara klart. En köttermometer kan rädda liv. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om epilepsi

10 fakta du antagligen inte visste om epilepsi

Epilepsi - från latinska "epilepsia" - är en samlingsgrupp med diagnoser av störningar i hjärnan, som ger återkommande epileptiska anfall. Anfallen kan bestå av medvetandepåverkan, ryckningar i armar och ben eller andra neurologiska symptom och orsakas av övergående...

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

Reumatism är ett tillstånd i lederna och bindväven som är förknippat med smärta och funktionsnedsättning. Med tiden har forskning delat upp reumatism i cirka 200 olika sjukdomar. I början av 1900-talet visade sig reumatisk feber bero på bakterier (Hemolytiska...