Välj en sida

Mycket av scientologitron handlar om utomjordiska ting…

Enligt Scientologins grundare, L. Ron Hubbard, var en utomjording vid namn Xenu diktator i den galaktiska konfederationen, som för 75 miljoner år sedan förde miljarder av människor till ”Teegeeack” (det vill säga jorden) och placerade dem runt vulkaner, för att sedan ta död på alla med hjälp av vätebomber. Deras själar (thetaner) förblev instängda på jorden, och Xenu implanterade dem med ”falska bilder” av historiska händelser som Hubbard hävdar aldrig har existerat, såsom Jesus Kristus med mer. Hubbard anser thetaner (själar) som mänskliga själar.

[/et_pb_text]

Journalist blev uthängd av rörelsen efter ett reportage…

Efter att den amerikanska journalisten Anderson Cooper (se bild nedanför) gjorde en veckolång femdelars-undersökning om rörelsen såg Scientologikyrkan rött. De svarade genom att skriva ihop en 95 sidor lång kritisk tidning om journalisten i fråga.

I de flesta länder anses det som en sekt…

Schweiz anses inte Scientologi-kyrkan tillhöra ett religiöst samfund, utan definieras istället som ett kommersiellt företag. I Frankrike och Chile, med många fler länder, anses det istället som en sekt.

Kristie Alley och Tom Cruise är bara några av många kändisar som är med…

Kända scientologer inkluderar bland annat Tom CruiseJohn TravoltaLisa Marie PresleyWill Smith och Kristie Alley (se bild nedanför), där den sistnämnda hävdar att samfundet har fått henne till att hjälpa henne med sitt kokainberoende tack vare deras ”terapiprogram”. Andra hävdar dock att hon mer är ett ansikte utåt för scientologikyrkan i hopp om att värva fler medlemmar.

Travolta erkände sin sons autism – trots att scientologerna inte tror på det…

Efter att skådespelaren John Travoltas son Jette dog, stannade ”skötare” från scientologerna med Travolta dag och natt för att hjälpa honom genom sorgearbete och vad de kallar det, ”en prövning”. Det var också efter Jett dog som Travolta erkände att Jett var autistisk, trots att Scientologikyrkan inte tror på att autism existerar.

[/et_pb_column][/et_pb_row]
10 fakta du antagligen inte visste om Sixtinska kapellet

10 fakta du antagligen inte visste om Sixtinska kapellet

Sixtinska kapellet är påvens privata kapell i Vatikanstaten. Det används även vid en konklav. Kapellet består av ett långt, enkelt rum täckt av ett tunnvalv med fönsteröppningar, ritat av arkitekten Baccio Pontelli. Det uppfördes 1473–1481 på uppdrag av Sixtus IV. År...

10 fakta du antagligen inte visste om hinduism

10 fakta du antagligen inte visste om hinduism

Hinduism – eller Sanatana Dharma – är samlingsnamnet för en rad indiska sedvänjor, religiösa föreställningar och filosofiska koncept. Det finns inte någon vedertagen definition av hinduismen som religion eftersom den inte har någon stiftare, ingen av alla erkänd helig...

[/et_pb_section]