Välj en sida

Alla har vi nog titt som tätt åkt på den där förbannade förkylningen som aldrig riktigt bryter ut och ger sig av. Men oftast vet vi faktiskt vad förkylningen beror på och brukar egentligen vara en bagatell jämfört med många av alla de konstiga sjukdomar vi känner till. Här är tio fakta som du bör känna till om några av våra sjukdomar som florerar på jordklotet.

Så vanligt är hjärtsjukdomar…

Hjärtsjukdomar dödar årligen fler människor än cancer, diabetes, krig, terrorism, hunger, självmord och mentala sjukdomar tillsammans.

Syfillis och alla dess namn…

Kärt barn har många namn, sägs det. Men inget slår nog syfilis. När sjukdomen blev mer och mer känd fick den en himla massa namn beroende på var i världen man bodde. Engelsmännen kallade den för ”franska sjukan”, fransmännen kallade syfilis för ”spanska sjukan”, tyskarna kallade den för ”fransk ondska”, ryssarna döpte syfilis till ”polska sjukan” och polackerna kallade sjukdomen i sin tur för ”turkiska sjukan”. Turkarna var inte sämre och kallade syfilis för ”den kristna sjukan”. Även japanerna skyllde sjukdomen på kineserna, och kallade syfilis för ”den kinesiska sjukan”.

Ett land av toalettbehov…

Bristen på toaletter i Indien kostar landet cirka 50 miljarder dollar om året på grund av dödsfall i låga åldrar och hygienrelaterade sjukdomar. Det finns inget land i världen som lider så mycket av magsjuka och matförgiftningar som Indien gör.

Finns även en film om det…

Professionella NFL-spelare i USA löper tre till fyra gånger större risk att i äldre dagar få Alzheimer, Parkinson eller Lou Gehrigs sjukdom (ALS).

Gjorde sig ovän med hela kongressen…

Under AIDS-epidemin på 1980-talet var utbildning och informationen om sjukdomen väldigt begränsad av politiska skäl. När den amerikanska generalen C. Everett Koop beordrade att alla amerikanska hushåll skulle få ett brev hemskickat till sig med information om sjukdomen och hur man skyddar sig från den lyckades han hamna på sned fot med hela den amerikanska kongressen.

10 fakta du antagligen inte visste om epilepsi

10 fakta du antagligen inte visste om epilepsi

Epilepsi - från latinska "epilepsia" - är en samlingsgrupp med diagnoser av störningar i hjärnan, som ger återkommande epileptiska anfall. Anfallen kan bestå av medvetandepåverkan, ryckningar i armar och ben eller andra neurologiska symptom och orsakas av övergående...

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

Reumatism är ett tillstånd i lederna och bindväven som är förknippat med smärta och funktionsnedsättning. Med tiden har forskning delat upp reumatism i cirka 200 olika sjukdomar. I början av 1900-talet visade sig reumatisk feber bero på bakterier (Hemolytiska...