Välj en sida

Forskargrupp missade förmörkelsen

En amerikansk grupp forskare från Harvard bestämde sig för att observera solförmörkelsen den 27 oktober 1780, med revolutionskriget i full gång. Trots att britterna gav dem en säker passage (i vetenskapens namn) i vad som var fiendens territorium, misslyckades de fortfarande med att uppnå förmörkelsen på grund av felaktiga beräkningar.

[/et_pb_text]

Kunde förutspå förmörkelser redan år 80 f.Kr

En gammal och komplicerad mekanism från 80 f.Kr. (se bild nedanför) som kan förutsäga sol- och månförmörkelser hittades ombord på ett sjunket grekiskt skepp. Än i dag är forskarna förbryllade över dess funktioner, som de fortfarande håller på att pussla ihop.

Hur det ser ut från månen

Om du skulle vara på månen under en total förmörkelse så skulle du samtidigt se varje solnedgång och soluppgång på jorden som en röd ring runt om i världen.

Saroscykeln

De forntida babylonierna utarbetade att det finns solförmörkelser som uppträder 18 år11 dagar och 8 timmar från varandra. Denna period, 223 måncykler, kallas för Saroscykeln.

Solförmörkelsen som skapade fred

År 585 f.Kr. uppträdde en solförmörkelse mitt i en kamp mellan Lydiansna och Medesna. De upphörde genast att slåss och undertecknade istället ett fredsavtal.

Gammal sed lever kvar i Indien

Vissa personer från Indien tror fortfarande att du ska tvätta dina ögon med dagens första urin vid solnedgången efter en solförmörkelse för att undvika ögonsmärta.

[/et_pb_column][/et_pb_row]
10 fakta du antagligen inte visste om växter

10 fakta du antagligen inte visste om växter

Växter, även känt som "växtriket" (Plantae på latin) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken. Studiet av växtriket kallas botanik. De gröna växterna indelas i divisioner och kan enkelt indelas i grönalger, mossor och kärlväxter. Nedan finner du...

10 fakta du antagligen inte visste om koldioxid

10 fakta du antagligen inte visste om koldioxid

Koldioxid, med den kemiska formeln CO2, är vid rumstemperatur en färglös gas. Den fyller viktiga biologiska funktioner och spelar en central roll för jordens växtlighet. Koldioxid är även en viktig växthusgas. Koldioxid används för många olika industriella...

10 fakta du antagligen inte visste om stränder

10 fakta du antagligen inte visste om stränder

Visst ser det helt underbart ut på bilden ovanför? Att kunna få ligga på stranden i solljuset och bara njuta! Just detta gör miljontals svenskar årligen, antingen någonstans i Sverige, eller rent av utomlands. Här är i alla fall tio fakta om stränder som kan vara kul...

[/et_pb_section]