Välj en sida

Hur låter egentligen Mars-språket…?

Du känner väl igen uttrycket ”Det här låter som grekiska för mig”? Liknande uttryck används i alla språk, men just ”grekiska” ändras. Exempelvis säger tyskarna: ”Det här låter som spanska för mig”. Holländarna säger ”Det här låter som ryska för mig”. Filippinarna säger ”Det här låter som tyska för mig”. I Finland säger man: ”Det här låter som hebreiska för mig”. På hebreiska säger man istället: ”Det här låter som kinesiska för mig”. Och kineserna säger i sin tur: ”Det här låter som ett Mars-språk för mig”. Du är med på noterna, eller?

[/et_pb_text]

En påhittig kung…

Till skillnad från andra språk är det koreanska alfabetet en avsiktlig uppfinning, som för längesedan uppfanns av en kung, och ofta anses vara den mest vetenskapligt korrekta skrivsystemet i världen.

Koko – världens smartaste gorilla…

När Kokogorillan som var känd för att kunna kommunicera med hjälp av ett teckenspråk – ombads svara på vart gorillor tar vägen efter döden, svarade hon genom med att gestikulera: ”Till ett bekvämt hål, hejdå”. Svaret var väl ändå inte så dumt, va?

Kommer vi någonsin att lösa gåtan…?

En bok på 240 sidor som skrevs för över 600 år sedan har återfunnits. Vad som kanske är mest skrämmande är att ingen – än idag – vet vilket språk den är skriven på, eftersom det är helt okänt.

Även teckenspråk finns i olika dialekter

Precis som ett talande språk har dialekter har även likaså teckenspråk dialekter, och en teckenspråkstalare som ser en annan tala teckenspråk kan oftast lätt se vilken dialekt han eller hon gestikulerar.

[/et_pb_column][/et_pb_row]
10 fakta du antagligen inte visste om djurplågeri

10 fakta du antagligen inte visste om djurplågeri

Djurplågeri innebär att man tillfogar ett djur lidande eller missköter det. Vad som räknas som djurplågeri definieras i respektive lands lagar. Lagar mot djurplågeri skiljer sig kraftigt mellan länder. Vissa länder har inte någon lag som stoppar djurplågeri alls medan...

10 fakta du antagligen inte visste om skulder

10 fakta du antagligen inte visste om skulder

En skuld är i ekonomi en legal förbindelse att gäldenär betala en summa pengar till borgenär som äger fordran, ofta inom visst datum, förfallodagen. Exempel är leverantörsskulder som är obetalda fakturor från leverantörer, samt bankkrediter och upplupna lönekostnader...

[/et_pb_section]