Därför fick det namnet Stilla havet…

En närmare undersökning gjordes av portugisen Ferdinand Magellan, som efter att han under kraftiga stormar genomseglat det efter honom uppkallade Magellans sund 28 november 1520 styrde kurs ut på den okända oceanen. Under den fem månader långa färden till Filippinerna upplevde han inte en enda storm. Han kallade därför havet för Stilla havet (Mar pacifico) – ett namn som kom att bestå in i våra dagar.

Djupare än Mount Everests höjd…

Om världens högsta berg – Mount Everest – skulle placeras vid Stilla havets djupaste punkt på 11 034 meter skulle berget fortfarande ligga 2 186 meter under ytan. Mount Everest är 8 848 meter högt.

Under 200 år var havet spansk sjöfart…

Sedan Spanien intagit Filippinerna blev hela havet under mer än 200 år förbehållet spansk sjöfart. Varje år sände Spanien en handelsflotta från Mexiko till Filippinerna. Det gick lätt nog med hjälp av de på detta bälte förhärskande passadvindarna. Men dessa vindar gjorde det länge omöjligt att segla tillbaka till Mexiko med öarnas produkter. Slutligen lyckades dock munken Andrés de Urdaneta (1565), då han seglade norr om passadbältet under 43° nordlig bredd till den amerikanska kusten. Sedan gick spanjorernas alla handelsfärder samma väg; åt väster från Mexiko i närheten av 10° nordlig bredd samt tillbaka omkring den 40:e breddgraden. Detta var länge all den handelssjöfart som förekom på Stilla havet, om man undantar kustfarten utefter Amerika samt kustfarten till Kina och Japan.

Krakatoa…

I Stilla havet finns en vulkanisk ö som heter Krakatoa (se bild nedanför). År 1883 brast vulkanen till ett utbrott och dödade till följderna minst 36 380 personer.

Totalt över 25 000 öar – större som mindre…

Den näst största ön på vår planet är Nya Guinea, som ligger i Stilla havet. Grönland är den största ön i världen. Det finns fler än 25 000 öar i Stilla havet, varav de flesta är belägna söder om ekvatorn.

10 fakta du antagligen inte visste om regnbågar

10 fakta du antagligen inte visste om regnbågar

Regnbågar är ett optiskt, meteorologiskt fenomen som uppträder som ett (nästintill) fullständigt ljusspektrum i form av en båge på himlen då solen lyser på nedfallande regn. En gammal sägen är att det ligger en kista med guld vid regnbågens slut. Dessvärre är det inte...

10 fakta du antagligen inte visste om Alperna

10 fakta du antagligen inte visste om Alperna

Alperna är en bergskedja med större delen belägen i Centraleuropa. Åtta länder har del av Alperna: Frankrike, Italien, Monaco, Schweiz, Liechtenstein, Tyskland, Österrike och Slovenien, som sträcker sig i en båge från området kring Nice och Genua vid Medelhavet,...