Välj en sida

Totalt är det 83 stenar…

Två stenarter har används vid Stonehenge: den större sarsen och de mindre blåstenarna. Det finns totalt 83 stenar

Använde hackor och djurhorn som spadar…

Vid nyårsafton år 1900föll ytterligare en trilit, och Sir Edmund Antrobus tog sig för att räta på den och lade samtidigt betong under den. Efter den följande folkstormen och ett brev till tidningen The Times, skrivet av William Flinders Petrie, så gick han med på att räta upp stenarna under arkeologisk överseende så att en ordentlig dokumentation kunde göras av området därunder. Antrobus utsåg gruvingenjören William Gowland att göra jobbet. Trots att han saknade tidigare arkeologisk erfarenhet gjorde han en av de bästa och mest detaljerade utgrävningsdokumentationerna som någonsin har gjorts vid monumentet. Gowland etablerade synen att hackor av djurhorn hade använts för att gräva hålen, och att stenarna hade blivit bearbetade för att passa på platsen.

7 års utgrävningar…

Den största utgrävningen vid Stonehenge gjordes av översten William Hawley och hans assistent Robert Newall sedan området blev statligt. Deras arbete började år 1919, understödda av det brittiska arbetsdepartementet och fortsatte fram till 1926. De båda männen grävde ut stora delar av kännetecknen vid Stonehenge och var de första att fastställa att det var en plats som hade utvecklats i flera faser.

Är inte riktigt så tidlös som man kan tro…

I början av 1900-talet lutade många av blåstenarna betänkligt, sannolikt på grund av det växande antalet nyfikna besökare som klättrade på dem under 1800-talet. Dessutom föll två av triliterna i modern tid. Tre steg för att bevara Stonehenge genomfördes. Man rätade på instabila och fallna stenar och placerade dem, med hjälp av informationen från gamla teckningar, i sina ursprungspositioner. Detta innebär att Stonehenge inte är riktigt så tidlös som en del turistbroschyrer vill få folk att tro.

Tidiga förklaringar…

Många tidiga historiker var influerade av övernaturliga folksagor i sina förklaringar. 1615 argumenterade Inigo Jones för att det hela var ett romerskt tempel, tillägnat Cnelus (en hednisk gud), och byggt enligt toskansk ordning. Senare teoretiker menade att det var uppfört av danskarna. Faktum är att ända till senare delen av 1800-talet ansågs platsen vara kopplad till saxare och andra – relativt sentida – folkgrupper.

Läs även


10 fakta du antagligen inte visste om Bermudatriangeln

10 fakta du antagligen inte visste om fartyg och båtar

10 fakta du antagligen inte visste om fartyg och båtar

Vi svenskar kanske inte är det rätta folket att prata om fartyg och båtar egentligen, med tanke på den historia vi har bakom oss när det kommer till det berömda regalskeppet Vasa, som sjönk strax efter avfart. Vi kanske därför ska nöja oss där, och direkt bjuda på tio...

10 fakta du antagligen inte visste om krigsfångar

10 fakta du antagligen inte visste om krigsfångar

Att sitta inspärrad i ett främmande land som krigsfånge måste vara något av det värsta tänkbara. Idag sitter ett stort antal soldater, regeringskritiker och övriga människor inspärrade i diverse länder för krigsbrott och värst var det under andra världskriget. Här...